MoneyTalk
Uit het magazine

Vastgoedbeleggers blijven investeren, maar halen meer de rekenmachine boven, want de stijging van de rentevoeten zet de rendementen onder druk. Bovendien hangt de dreiging van een belasting op huurinkomsten als een donkere wolk boven de markt.

Uit het magazine
Bert Lauwers

Het razend ambitieuze miDiagnostics, een oogappel van Marc Coucke en Urbain Vandeurzen, start zijn wereldwijde veroveringstocht met ultrasnelle PCR-tests voor onder meer covid-19. "Dit is geen one trick pony", zeggen CFO Nicolas De Clercq - aan boord gehaald met het oog op een beursgang - en CEO Katleen Verleysen in hun eerste gezamenlijk interview.

Uit het magazine
Alain Mouton

De hoge inflatie met de daaraan gekoppelde automatische indexering van de lonen doet niet alleen de loonkosten van de bedrijven stijgen. De schok legt ook de zwaktes van ons rigide en gedateerde systeem van loonvorming bloot: indexeringen voor de allerhoogste lonen die er minder behoefte aan hebben, geen ontsnappingsroutes voor bedrijven die door de indexering in gevaar komen, een beperkte loonvariatie door vastgeklikte cao's en de vastgeroeste verloning op anciënniteit. Trends zoekt uit hoe het anders kan.

Alain Mouton

Ook in 2023 zullen de de lidstaten van de Europese Unie meer kunnen uitgeven dan de begrotingsregels in het Stabiliteitspact toelaten. Dat besliste de Europese Commissie. Dat is goed nieuws voor de federale regering. Ze hoeft tijdens deze regeerperiode geen zware begrotingsknopen meer door te hakken. Op de lange termijn is het slecht nieuws voor de Belgische overheidsfinanciën, die tot de meest desastreuze van de eurozone behoren.

Uit het magazine

Er zijn zo van die dingen die er gewoon zijn. Wie langs het MAS in Antwerpen wandelt, ziet bij de dokken rode kasten met een reddingsboei erin. Maar waar komen ze vandaan? Ze zijn gemaakt door General Floating Equipment, in Antwerpen.