De vleugel hangt aan het plafond en de wanden van de nieuwe Polette-boetiek in Antwerpen stellen de toetsen van een piano voor. Opmerkelijk: de toetsen zijn ook functioneel. Dankzij sensoren kunnen klanten samen een lied componeren. En nog meer opmerkelijk: de brillenwinkel verkoopt geen enkele bril, maar biedt wel een blik in de toekomst van retail.

Partner content

Trends Style Partner Content biedt be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties en over­he­den de toe­gang tot het net­werk van Trends Style. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.