Beleggen met impact

Winst op korte termijn boven alles? We tonen graag hoe het anders kan.
Trividend investeert in werkgelegenheid, circulaire oplossingen en sociale innovatie
Socrowd mikt als cofinancier op impact
Freddy met Curry: ‘We produceren alles zonder afval’
Crédal: ‘We steunen de sociale economie al veertig jaar’