Energiecoöperatie Beauvent: ‘Sommige projecten waren zonder ons nooit gerealiseerd’

BEAUVENT "De vier pijlers - wind, zon, warmtenetten en warmtekrachtkoppeling - zijn mooi complementair."
Jasper Vekeman medewerker Trends en Moneytalk 

Meer dan 8.000 coöperanten investeren via Beauvent in hernieuwbare energie. “We betalen al zeventien jaar een dividend. Die miljoenen stroomden terug naar de burger in plaats van naar het buitenland.”

Beauvent is een burgercooperatie die investeert in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. “We ontwikkelen, financieren en beheren de projecten zelf, enkel de installatie laten we aan anderen over”, legt algemeen directeur Frédéric Haghebaert uit.

Op welke manier hebt u impact?

FRÉDÉRIC HAGHEBAERT. “We zijn actief in vier domeinen. In zonne-energie plaatsen we installaties bij bedrijven en openbare gebouwen. De energie verkopen we aan de eigenaar van het gebouw of zetten we op het net. Met windmolens doen we hetzelfde. Ten derde zijn er warme-krachtkoppelingen (wkk), waarmee we efficiënter elektriciteit en warmte produceren voor bedrijven. Ons vierde domein, het warmtenet in Oostende, stuurt de restwarmte van de verbrandingsoven via grote buizen naar bedrijven, een ziekenhuis, scholen en een aantal appartementen. Dat levert een rechtstreekse CO2-besparing op.”

Hoe meet u die impact?

HAGHEBAERT. “We kijken naar het aantal installaties. In zonne-energie zitten we boven 200. In 2022 bouwden we zelfs een project van 7,9 megawattpiek, dat zijn ongeveer 15.000 zonnepanelen. Vorig jaar hebben we 18 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is veel, zeker voor onze omvang. We rekenen ook in aantal megawatt. In wind gaat het om 7 megawatt en met onze wkk’s om 10 megawatt, goed voor het equivalent aan elektriciteit voor 25.000 gezinnen. Ons warmtenet gaat richting 20 gigawatt, goed voor 2.000 gezinnen. Veel installaties waren zonder ons niet gerealiseerd.

“We bestaan 22 jaar en hebben ruim 8.000 coöperanten. We willen hen betrekken bij de energietransitie en hen informeren over waarom de transitie zo belangrijk is. We betalen al zeventien jaar een dividend. Dat zijn miljoenen die terugstromen naar de burger in plaats van naar het buitenland.”

Vorig jaar hebben we 18 miljoen euro geïnvesteerd

Hoe kunnen beleggers investeren? Welk rendement mogen ze verwachten? En zijn er risico’s?

HAGHEBAERT. “We organiseren kapitaalrondes, waarbij mensen voor 250 euro een aandeel kunnen kopen. Coöperanten kunnen maximaal twee aandelen kopen, omdat we zo veel mogelijk mensen willen betrekken.

“We hebben de voorbije jaren steeds een dividend betaald tussen 3,25 en 6 procent, het wettelijke maximum voor coöperaties. Tot 813 euro zijn dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Je koopt aandelen van de hele coöperatie, niet van een bepaald project. Je bent zo minder afhankelijk van een jaar met veel zon of wind. Door onze verschillende activiteiten zijn de risico’s beter gespreid. Uitstappen kan na vijf jaar, in de eerste jaarhelft.”

Waar dient het opgehaalde geld bijvoorbeeld voor?

HAGHEBAERT. “De jongste kapitaaloperatie dient voor twee projecten. Ten eerste breiden we in Oostende het warmtenet uit. We koppelen het stadhuis en een aantal residenties aan. We bekijken ook de marinebasis, die zo de eerste CO2-neutrale kazerne van het land kan worden. Het tweede project is het ziekenhuis in Pittem, waar we duurzame warmte naar boven zullen halen vanonder een nabijgelegen voetbalveld.”

250 euro

kost een aandeel in Beauvent.

Partner Content