Stijn Fockedey

Het wordt stilaan een Vlaamse traditie. Het zijn moeilijke tijden en de minister-president is vleugellam door sabotage en gekibbel in zijn eigen Vlaamse regering. De geest van Flanders Technology wordt dan maar opgeroepen. Het is nostalgie naar een tijd waarin Vlaanderen nog durfde te veranderen. Maar dat kwam niet door een technologiebeurs, maar door een ambitieus beleid.

In beeld

Na een door de coronapandemie gedwongen onderbreking van twee jaar vond de Trends Summer University opnieuw plaats voor een negende editie. Dat gebeurde op 10 en 11 juni in het prestigieuze hotel La Réserve in Knokke, waar uitvoerig werd gedebatteerd over moeilijke onderwerpen die kaderen in de heersende onzekerheid en complexiteit van het huidige tijdperk. Een honderdtal CEO's en voorzitters van raden van bestuur van bedrijven namen deel aan dit exclusieve evenement.