Speculatiebelasting flopt

Zelfs minister van Financiën Johan Van Overtveldt geeft toe dat er aanpassingen aan de speculatiebelasting nodig zijn. De afschaffing zou een prima zaak zijn. De vrees is echter dat er een andere belasting in de plaats komt.

Als onderdeel van de taxshift heeft de regering-Michel de inkomsten uit vermogen zwaarder belast. Vooreerst was er de verhoging van de roerende voorheffing op interesten van obligaties en dividenden op aandelen van 25 naar 27%. Daarnaast werd de speculatiebelasting ingevoerd. Sinds begin dit jaar wordt de verkoop van beursgenoteerde aandelen met een meerwaarde binnen de zes maanden na de aankoop, met liefst 33% belast. Bovendien mogen minwaarden, onbegrijpelijk genoeg, niet worden afgetrokken van de meerwaarden. De regering rekende op een schamele 34 miljoen EUR aan nieuwe inkomsten, maar dat bedrag is nog veel te hoog gegrepen. Zelfs minister van Financiën Johan Van Overtveldt geeft inmiddels toe dat er aanpassingen nodig zijn. De kroniek van een aangekondigde flop dus.

Zeker als het om een soort belasting gaat waarvan iedereen ambetant wordt. Als we naar de cijfers van de meeste brokers kijken, zien we een terugval van de handel met een derde. Dat is niet alleen slecht nieuws voor onlinebrokers als Binck Bank en Keytrade Bank, maar ook voor de overheid. Want duizenden transacties minder betekent dat ook de beursbelasting op die transacties daalt. Die daling dreigt zelfs hoger te zijn dan de hele opbrengst van de speculatiebelasting. Bovendien is de liquiditeit van de small- en midcapaandelen nog verder verschraald. Voorlopig heeft enkel ASIT Biotech het aangedurfd nog naar de Brusselse beurs te trekken. Een flop, want de interesse van de Belgische particuliere belegger was zo goed als onbestaande.


Dual income tax

Het overgrote deel van de particuliere beleggers voelt zich ernstig geremd in zijn handelen, en dat voor enkele symbolische miljoenen, die de kritiek van de vakbonden over een veel te beperkte bijdrage van de vermogenden toch niet zal doen verstommen. Er zijn nog altijd heel wat praktische problemen, vooral inzake opties, die onlangs nog eens werden aangestipt door Febelfin, de overkoepelende organisatie van de financiële sector. Maar er komt geen reactie meer van het ministerie van Financiën.

Dat kan erop wijzen dat het ook in de politieke wereld begint te dagen dat het invoeren van de speculatiebelasting een stommiteit was, die men het beste een stille dood laat sterven. De afschaffing zou een prima zaak zijn. De vrees is echter dat er iets anders in de plaats komt. De roerende voorheffing verhogen naar 30 procent bijvoorbeeld. Hoe absurd ook, en het zou zeker geen oplossing zijn voor het gebrek aan economische groei in ons land. De vrees is dat de vermogenswinstbelasting zonder tijdslimiet deze zomer op de onderhandelingstafel ligt tijdens de opmaak van de begroting voor 2017. Die heffing zou aansluiten bij de filosofie van de dual income tax, het belasten van alle inkomsten, uit arbeid én kapitaal.

We kunnen alleen maar hopen dat de zomer raad brengt en dat de redelijkheid zegeviert. De extreem lage rente en de forse verhoging van de beursbelasting en de roerende voorheffing hebben al voor vele miljarden euro’s extra aan vermogensbelasting gezorgd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content