Profiteren van het blauwe goud

© Getty Images

Er zijn de komende jaren honderden miljarden aan investeringen nodig om gezinnen en bedrijven van drinkbaar water te blijven voorzien.

Iets meer dan een jaar geleden bracht Inside Beleggen een analyse over de beleggingskansen in en rond water. Het vertrekpunt van toen geldt nog steeds: wereldwijd is er een groot tekort aan bruikbaar en drinkbaar zoet water. En westerse productie- en consumptiegewoontes doen dat tekort exponentieel groeien, waardoor er de komende jaren honderden miljarden aan investeringen nodig zijn om gezinnen en bedrijven van drinkbaar water te blijven voorzien.

Veel sectoren en bedrijven, van landbouw tot halfgeleiders, kunnen hun producten en diensten niet produceren zonder proceswater. Water is daarmee een van de zovele systemische risico’s die wereldwijd een ontwrichtend effect kunnen hebben. Dat is enerzijds een groot risico en anderzijds een opportuniteit voor bedrijven en beleggers.

Duidelijke verschillen in ETF’s

Er zijn verschillende manieren waarop beleggers kunnen inspelen op het thema water. Zo volgen verschillende ETF’s de S&P Global Water-index, die 43 bedrijven bevat die met water te maken hebben. Het merendeel daarvan zijn nutsbedrijven of industriële spelers. De index focust ook zeer sterk op de Verenigde Staten, 58 procent van de bedrijven zijn Amerikaans. De iShares Global Water UCITS ETF (Isin: IE000CFH1JX2) volgt bijvoorbeeld die S&P-index.

De S&P water-index is tegelijk heel sterk gecorreleerd met de bredere wereldwijde aandelenmarkt. Hij biedt dus geen diversificatietroef. Zo liet hij in de afgelopen twaalf maanden hetzelfde verlies optekenen als de MSCI World-index.

De indexbouwers MSCI en Solactive hebbenelk een index die specifieker inzet op bedrijven die werken rond waterzuivering en duurzaamheid. Daarin zitten meer kleinere bedrijven, en de indexen hebben meer blootstelling aan Azië. De Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF (Isin: FR0010527275) volgt de MSCI-index. De Global X Clean Water UCITS ETF (Isin: IE000BWKUES1) volgt de Solactive-index.

Behalve ETF’s zijn er ook talrijke beleggingsfondsen met een focus op water. Die hebben als nadeel de hoge beheerkosten en minder dan gemiddelde rendementen. We selecteerden vijf aandelentips, drie meer mature bedrijven en twee jonge groeiers.

Mature tip 1: Advanced Drainage System

Het Amerikaanse Advanced Drainage Systems (ADS) zat niet in de vorige analyse. De specialist in kunststof rioleringsbuizen, de opvang van afvalwater en andere waterbeheeroplossingen heeft een goed gespreide klantenportefeuille over residentiële, niet-residentiële en infrastructuurwerken. ADS is grotendeels actief in de Verenigde Staten. De grote troef van het bedrijf is dat het kunststof alternatieven biedt voor producten die oorspronkelijk van beton en staal werden gemaakt. Kunststof biedt voordelen op het gebied van duurzaamheid, levensduurte, installatietijd en veiligheid. In de voorbije acht jaar groeide de omzet van ADS van 1 tot 2,5 miljard dollar. De operationele winst steeg van 40 tot meer dan 400 miljoen dollar.

Het ADS-aandeel is momenteel een koopje. In november kreeg de koers een dreun van 25 procent, nadat het bedrijf zijn vooruitzichten voor het komende jaar naar beneden had bijgesteld. De residentiële activiteiten kennen een vertraging. De koers is te fel afgestraft in verhouding tot de vooruitzichten voor de komende jaren. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren de omzet, de winsten en de kasstromen aanzienlijk doen groeien, en verwacht wordt dat het dat de komende jaren kan blijven doen, vooral op winst- en kasstroomniveau. Daarnaast heeft het een gezonde balans met een nettokaspositie en een sterke vrije kasstroom om verdere groei te blijven financieren.

Mature tip 2: Uponor

Het Finse Uponor produceert buizen voor water toe- en afvoer, vloerverwarming en andere sanitaire oplossingen voor de bouwsector. Daarmee is het actief in Europa en Noord-Amerika. Het maakt ook grote buizen voor infrastructuurwerken, zoals riolering en andere grote waterwerken. In de afgelopen jaren is Uponor erin geslaagd zijn operationele winstmarges, vrije kasstroom en rendement op het geïnvesteerde kapitaal op te krikken. Voor de komende twee jaar heeft het zijn doelstellingen daarvoor nog hoger gesteld. Ondanks de stijgende kosteninflatie en de hogere rentes in 2022, die van tel zijn voor de bouwsector, is Uponor er in de eerste drie kwartalen van 2022 in geslaagd zijn omzet en operationele winst te verhogen. De omzet ging met 13 procent omhoog tegenover 2021, de operationele winst met 7 procent.

De koers heeft de afgelopen maanden evenwel een deuk gekregen, waardoor het aandeel momenteel aantrekkelijk gewaardeerd is. Het bedrijf verwacht dat het vierde kwartaal en begin 2023 nog een lastige periode zullen zijn. Vooral de bouwsector lijdt onder de stijgende hypotheek- en andere rentes, dus de koerszwakte kan nog een tijd aanhouden, maar tegen deze en lagere niveaus mag het aandeel voor de lange termijn opgepikt worden. Het brutodividendrendement van 4 procent is daarmee mooi meegenomen. Koopwaardig.

Mature tip 3: Norma Group

De Duitse Norma Group, die leidingklemmen, -verbindingen en andere -aansluitstukken produceert, had hetzelfde probleem als Uponor. De koers van Norma ging nog zwaarder achteruit (-47%) dan die van Uponor (-21%).

De kosteninflatie weegt sterk op de operationele winstmarges en vrije kasstroom van Norma. De operationele marge is teruggevallen van 10 procent in 2021 tot zo’n 8 procent nu.

De zwakte in de bouwsector kan nog een tijd blijven wegen op de marges, maar ondertussen is de koers zo sterk teruggevallen, dat Norma tegen historisch lage waarderingen noteert. Het mag tegen de huidige niveaus of lager opgepikt worden. Het management heeft een strategisch plan opgezet rond prijszetting, efficiëntie en kostenbeheersing. In de loop van volgend jaar zouden daar de eerste vruchten van te zien moeten zijn. Daarop kan de koers structureel herstellen.

Groeitip 1: Aquaporin

Van een heel andere orde is de Deense start-up Aquaporin. Die noteert nog maar anderhalf jaar op de Deense beurs en zet in op een innovatieve technologie om water te zuiveren. Het gebruikt natuurlijke eiwitten die bij mensen op celniveau water zuiveren. Aquaporin heeft die technologie verder ontwikkeld, waardoor ze kan worden toegepast via een membraan. Het voordeel is dat het water niet onder hoge druk door de zuiveringsmembranen gepompt hoeft te worden, waardoor de technologie energiezuiniger is dan veel alternatieven. Het bedrijf biedt de zuiveringstechnologie aan voor thuisgebruik, voor proceswater in de industrie en de voedingssector, en voor de medische sector, waar ze in nierdyalisemachines kan worden ingezet.

Aquaporin doet wat een jonge start-up moet doen: groeien, innoveren en commercialiseren. In de eerste helft van 2022 ging de omzet van 2,9 naar 13 miljoen Deense kronen, een ruime verviervoudiging. De omzet van het derde kwartaal steeg met 500 procent tegenover dezelfde periode in 2021. Daarnaast brengt Aquaporin enkele nieuwe producten op de markt, waarin zijn gepatenteerde zuiveringstechnologie verwerkt is. Het speelt daarmee handig in op relevante maatschappelijke trends. Zo zal het dit jaar een zuiveringsmodule voor huishoudens op de markt brengen, die PFAS (een groep van schadelijke onverteerbare chemicaliën) uit het leidingwater filtert. Het heeft ondertussen klanten over de hele wereld, waaronder China, Turkije en Europa.

De keerzijde is dat een start-up cash verbrandt en nog een heel eind verwijderd is van structurele winstgevendheid. Logischerwijs staan nog enkele kapitaalverhogingen op til, maar tot nu toe bewijst het bedrijf zijn strategie goed uit te voeren. Het aandeel verdient op zijn minst opvolging door de actieve belegger, die weliswaar voldoende risicobestendig moet zijn, gezien het een zeer pril groeibedrijf betreft. Enkel voor risicobewuste beleggers.

Groeitip 2: Ekopak

Het Belgische Ekopak is eveneens een jonge start-up, maar draait wel al behoorlijke operationele winsten. Het kroonjuweel van Ekopak zijn de Water-as-a-Service- oftewel WaaS-oplossingen. Het plaatst bij zijn klanten modulaire containers met op maat gemaakte waterzuiveringstechnologieën en -oplossingen. De klant betaalt per afgenomen liter water, met een minimum per jaar en een minimale contractduur van tien jaar. Daarnaast plaatst Ekopak klassieke waterbehandelingsinstallaties.

WaaS is de groeipoot van Ekopak. In 2021 was die goed voor 6 procent van de omzet, in de eerste helft van 2022 al voor 16 procent. Op termijn wil het bedrijf er de helft van zijn omzet uithalen. De aantrekkingskracht van de WaaS-aanpak ligt in de winstmarges, die op het niveau van de ebitda oplopen tot 65 procent en meer. Het nadeel is dat het de balans van Ekopak verzwaart, omdat het al die installatie in eigendom houdt.

De omzet uit WaaS groeide met 336 procent tussen de eerste helft van 2021 en 2022. Op groepsniveau groeide de omzet met 67 procent. Voor 2022 zal hij eindigen tussen 15 en 20 miljoen euro. Tegen 2026 wil het bedrijf 50 miljoen euro omzet.

Ekopak heeft zich het voorbije jaar uitgebreid naar Frankrijk en zijn personeelsbestand verdubbeld. De grote werf voor de komende jaren is de waterbehandelingsfabriek Waterkracht, die het in Antwerpen zal bouwen. Daarmee wil het afvalwater van de Antwerpse huishoudens zuiveren tot proceswater voor de chemiebedrijven in de Antwerpse haven. Waterkracht komt in een joint venture met de waterzuiveringsmaatschappij Water-Link en de investeringsmaatschappij PMV terecht. Ekopak zal blijven instaan voor het onderhoud.

Het waterkrachtproject biedt stevige groeikansen, maar er staan ook zware investeringen tegenover. Voor risicobewuste langetermijnbeleggers is het aandeel zeker het opvolgen waard en verdient een initiële positie, die later uitgebreid kan worden.

ETF’s en besproken waarden in de watersector

Koersverloop 1 jaar

Koersverloop 5 jaar

Dividendrendement

Koer-winst 2023

EV/EBITDA

Uponor

-20%

-32%

4,2%

14

7,1

Norma Group

-42%

-69%

4%

5,2

5,6

Aquaporin

-18%

-51%

nvt

nvt

Ekopak

0%

9%

778

205

ADS

-24%

283%

14,8

9,2

iShares Global Water ETF

-6%

nvt

Lyxor MSCI Water ESG Filtered ETF

-7%

52%

Global X Clean Water ETF

-4%

nvt

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content