‘We kunnen opnieuw kampioen worden’

© belga
Luc Huysmans senior writer bij Trends

Op het palmares van het team dat Frank Coenen rond zich heeft opgebouwd, prijken contracten voor negen offshorewindmolenparken in vier landen, met als blikvangers Belwind, het eerste volledig operationele zeewindmolenpark voor de Belgische kust, en het net afgebouwde Northwind.

De Zonhovenaar kijkt echter verder dan groene energie. “Ergens is er een consensus dat energie een van de topprioriteiten is voor de komende eeuw. Helaas is die diep verborgen, want de mensen handelen er niet naar. Offshorewind is in dat kader niet langer een exotische technologie, maar een strategische asset in onze energiebevoorrading.”

Hoe ziet u de economie evolueren?

Coenen:“Wij waren kampioenen in Europa, maar wij weigeren het te beseffen, gedragen ons als losers en zijn middenmoters geworden. Maar we kunnen opnieuw kampioen worden. Je kan erover discussiëren wat de rijkste regio van Europa is, maar we worden daar wel bij gerekend.”

“De jongste twee, drie decennia hebben we veel rijkdom weggegooid, maar we zijn nog altijd zeer rijk. België heeft een overheidsschuld, maar de Belgen bezitten die grotendeels zelf. Alleen beheren we die niet actief. Waarom blijven de spaartegoeden bij de banken zitten, en komen ze niet terecht bij degenen die moeten worden gefinancierd?”

“Soms wordt het sociaal systeem van Europa als iets negatiefs bekeken, maar we hébben het wel. President Obama heeft het nu moeten uitbouwen in de VS. De rest van de wereld, en in het bijzonder de ‘groeilanden’ zoals China en India, moet daar nog aan werken. Wij kunnen de weg tonen, als we erin slagen onze welvaart te beheren. Helaas weigeren we op alle vakken dat te doen.”

Wat zijn de grote evoluties in uw sector?

Coenen: “Het is algemeen aanvaard dat energie schaars is. Maar niemand in Europa handelt daarnaar. Er dreigt een groot welvaartsprobleem als we geen volledig apparaat uitbouwen om ervoor te zorgen dat we altijd energie hebben. Aan de kust worden al twintig jaar vestigingsvergunningen voor centrales geweigerd omdat ze niet kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. We zijn totaal afhankelijk van onrustlanden voor onze energiebronnen.

“Onze sector wordt heel belangrijk om de welvaart te verzekeren. Binnen tien jaar zullen alle acht vergunde parken operationeel zijn, goed voor een totale investering van 6,5 miljard euro, en zal een tweede locatie in ontwikkeling zijn. De eerste drie parken zullen voor driekwart zijn afgeschreven en vanaf dan tien jaar lang de goedkoopst beschikbare energie produceren.”

“Met onze offshorewindparken vormen we een klein deel van de oplossing, maar er moet ook worden gekeken naar het transportnet, de opslag, en het beheer van ons verbruik. Waarom zouden we grootverbruikers niet faciliteren om hun productieritme gelijk te schakelen met een van hun grootste kostenposten? Concreet: laat hen, zonder overdreven loonpremies, ’s nachts werken, wanneer energie het goedkoopst is.

“Dat vraagt een globale aanpak, met een evenwicht tussen het opentrekken van de markt en de juiste technologie. Technologisch worden er gigantische stappen gedaan: onze windturbines produceren nu 20 procent meer dan tien jaar geleden. Zonnepanelen worden verguisd in België, maar intussen zijn ze wél rendabel zonder een cent subsidie. Maar bij de overheid, en in de privé, zie ik weinig mensen die mee kunnen redeneren over strategische periodes van dertig, veertig jaar. Bijvoorbeeld: nu worden nieuwe centrales continu vergeleken met oude, afgeschreven installaties. Dom en fout, en toch blijft men dit doen.”

Wat wenst u de volgende generaties toe?

Coenen: “Vrede, en dezelfde welvaart als vandaag. We zijn in Europa niet slecht bezig, alleen mogen we het zelf niet kapotmaken. En ik hoop dat we geen nieuwe wereldoorlog meemaken. Uit de Eerste Wereldoorlog kan je leren dat een heel beperkt aantal machthebbers niet veel nodig heeft om er een te starten.”

Partner Content