Wat is een gereglementeerde spaarrekening?

Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De zogenoemde spaarboekjes zijn de meest veilige spaarproducten om uw spaargeld voor een jaar of enkele jaren op te parkeren, in afwachting van aankopen of beleggingen. Ze brengen niet veel op.

Verwacht nettorendement

Met gemiddeld 1 procent netto voor het komende jaar moeten de spaarders al blij zijn. Die 1 procent is voorlopig ook enkel haalbaar voor mensen die minstens 12 maanden hun spaargeld kunnen laten staan. Als de inflatie zo hoog blijft, zit er mogelijk meer in de komende jaren. Wij voorspellen voorzichtig een verwacht nettorendement van 1 procent per jaar voor de komende vijf jaar.

Karakteristieken

De basisrente van een gereglementeerd spaarboekje bedraagt minimaal 0,01 procent. De bank moet daarbovenop minimaal 0,1 procent getrouwheidspremie betalen aan spaarders die hun geld langer dan een jaar op de rekening laten staan. De betaling van de rente gebeurt bij de start van een nieuw jaar. De premie moet aan het begin van elk kwartaal op de rekening worden gestort.

Wie niet zeker is dat hij zijn geld het komende jaar op de spaarrekening kan laten staan, kiest het best voor de hoogst mogelijke basisrente. De rente begint vanaf dag één aan te tikken. Een hoge getrouwheidspremie is enkel goed voor geld dat minstens voor twaalf maanden opzij staat. Er is nul premie als de spaarder het geld van de rekening haalt voor die twaalf maanden verstreken zijn.

2022

De Europese Centrale Bank (ECB) is sinds juli haar rentetarieven beginnen op te trekken, en zal allicht in 2023 nog wel een tijdje doorgaan. De rentetarieven bepalen onrechtstreeks hoe duur krediet is en hoeveel spaargeld opbrengt. Naar het einde van 2022 kwam er stilaan al wat meer beweging in de spaarmarkt.

Bescherming

Spaar-, zicht- en termijnrekeningen vallen onder de depositogarantie. De banken betalen aan het Garantiefonds voor die bescherming van de spaarders. Het maakt geen verschil of het om een gereglementeerde of een niet-gereglementeerde spaarrekening gaat. Als een bank in gebreke blijft of failliet gaat, krijgen de spaarders die hun spaargeld kwijt zijn, binnen de twintig werkdagen tot 100.000 euro per bank en per klant terug. Er is een tijdelijke bescherming van maximaal 500.000 euro voor bedragen die verband houden met vastgoedtransacties of de uitbetaling van verzekeringen en minder dan zes maanden voor het faillissement op de rekening zijn gestort. Er is geen bescherming van de koopkracht. Het geld op een spaarrekening dikt minder snel aan met intresten dan de consumptieprijzen stijgen.

Kosten

Er zijn doorgaans geen rechtstreekse kosten verbonden aan het spaarboekje. Soms vragen banken dat de spaarder tegelijk een zichtrekening opent. Voor die zichtrekening of de transacties op die rekening rekenen ze veelal wel kosten aan.

Fiscaliteit

De intresten van gereglementeerde spaarboekjes zijn in 2022 voor 980 euro per persoon vrijgesteld van roerende voorheffing. Normaal wordt dat bedrag jaarlijks geïndexeerd, maar de regering kondigde een indexeringsstop tot en met 2023 af. Boven het intrestplafond geldt een verminderde voorheffing van 15 procent. Op de intresten van niet-gereglementeerde spaarrekeningen is altijd 30 procent verschuldigd. Let op: sommige buitenlandse banken houden die belasting niet in en vragen de klanten de intresten zelf aan te geven in de aangifte van de personenbelasting.

Duurzaam of niet?

Er is in ons land nog maar één gereglementeerde spaarrekening met het Belgische duurzame Towards Sustainability-label: de VDK SpaarPlus Rekening. De rekening heeft ook een Forum Ethibel-certificaat, dat garandeert dat het geld geïnvesteerd wordt in sociale economie, duurzame energie, onderwijs, gezondheidszorg enzovoort. De bank Triodos heeft twee niet-gereglementeerde spaarrekeningen met het Towards Sustainability-label, die in maart terug worden omgezet naar gereglementeerde spaarrekeningen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content