Natte beurszomer

Correcties horen bij de beurs, zoals bier bij een café.

Begin juli schreven we nog dat beleggers zich absoluut geen zorgen maakten over de toestand op de aandelenmarkten (zie ‘Beleggers zonder zorgen’ in IB 27B). We wezen er toen op dat de VIX-index tot het laagste peil in vijf jaar was teruggevallen. De VIX-index wordt beschouwd als een graadmeter voor de mate waarin aandelenbeleggers zich gerust of ongerust voelen over de toekomst van de beurzen. We schreven ook dat een lage VIX-index een contra-indicator is, als een stilte voor de storm.

En intussen is de wind gaan waaien en heeft de VIX-index al bijna 70% hoger gestaan, gerekend vanaf dat dieptepunt in juni. En dan is de daling op Wall Street nog een stuk beperkter dan in Europa. Voor alle duidelijkheid: dit is voor ons absoluut geen zware terugval, laat staan een crash of een bloedbad. We beschouwen het als een gezonde correctie, nadat de aandelenmarkten geruime tijd geen noemenswaardige terugval meer hadden gekend. Correcties horen bij de beurs, zoals bier bij een café.

Het is een samenloop van omstandigheden dat die correctie er nu komt. Er is het faillissement van Argentinië, de nationalisering van de Portugese bank Banco Espirito Santo, het aanhoudende conflict in Oekraïne met wederzijdse sancties tussen het Westen en Rusland, en het nieuwe geweld in de Gaza-strook. De hernieuwde recessie in Italië als symbool dat het economische herstel in de eurozone alweer tot staan is gebracht en de kans dat de Federal Reserve vroeger dan verwacht in 2015 een eerste renteverhoging doorvoert, zijn dan meer bedreigend op lange termijn.

Geen dramatische ommekeer

Maar vergeet ook niet het feit dat de beurshandel tijdens de zomer een pak minder liquide is. De zomer creëert zo stilaan een kwalijke reputatie. Mede door onze zomervakantie hadden we midden juli nog wat posities afgebouwd en een aantal lage limieten gelegd. Op één na zijn die ook uitgevoerd. Zo bouwen we onze liquiditeitspositie geleidelijk aan weer verder af.

Want we denken niet dat we voor een langdurige periode van beursellende staan, al mogen we niet uitsluiten dat deze terugval nog dieper gaat. Vooral niet als de toestand in Oekraïne escaleert, doordat de grootmachten zich er voluit mee gaan bemoeien. Maar zolang het vertrouwen in de centrale bankiers groot blijft, de bedrijven over de nodige cash beschikken om overnames te doen of eigen aandelen in te kopen, en vooral zolang de rente historisch laag blijft, is de kans klein dat we aan het begin van een dramatische ommekeer in de beurstrend staan. Volgend jaar wordt dat risico groter, zodra de Amerikaanse basisrente wordt verhoogd.

Partner Content