Diamantsector vreest voor duizenden jobs

© Getty Images

Het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) kruipt in het defensief nadat er volgens de sectororganisatie de afgelopen dagen ‘veel onjuiste informatie circuleert over de sector.’

De diamantsector bleef voorlopig buiten schot bij de Europese sancties tegen Rusland, maar daar willen Groen en Vooruit verandering in brengen. Het AWDC vindt dat een politieke beslissing moet worden genomen ‘op basis van juiste informatie, want die beslissing zal grote gevolgen hebben.’

AWDC stelt dat sancties duizenden jobs en de toekomst van de stad Antwerpen als diamantstad op de helling kan zetten. De organisatie meent dat sancties ook uitsluitend werken binnen een internationaal kader.

De Antwerpse diamantairs benadrukken wel dat ze zich loyaal zullen opstellen naar een beslissing van de politiek, maar vinden sancties geen effectief middel om Rusland te treffen. Dat komt omdat landen zoals India, volgens AWDC, snel in het mogelijke Antwerpse vacuüm zullen springen.

De ‘onjuiste informatie’ waar AWDC op doelt, zijn berichten dat van alle ruwe diamanten die door de Antwerpse diamantwijk gaan, een kwart afkomstig zou zijn van Alrosa, een Russisch staatsbedrijf met banden met het Kremlin.

Uit onderzoek van Het Laatste Nieuws bleek dat Alrosa betrokken is bij het Russische militaire apparaat. Het bedrijf zelf heeft met klem ontkend betrokken te zijn bij bijvoorbeeld het ontginnen van uranium.

AWDC vindt dat ‘zolang de internationale politiek geen unaniem standpunt inneemt om Russische diamant wereldwijd te sanctioneren, enkel Antwerpen de gevolgen zal dragen van een sanctie.’ Volgens de organisatie blijft Antwerpen de beste garantie voor een transparante diamanthandel.

AWDC maakt zich sterk dat: ‘wanneer zou blijken dat Alrosa zou hebben bijgedragen aan het produceren van nucleaire wapens, Antwerpen geen plek meer zal hebben voor Russische diamant. Maar, met onze huidige informatie kunnen wij alleen vaststellen dat reeds gepubliceerde informatie in de media onjuist is.’

Partner Content