Werkgevers: ‘Loonakkoord integraal uitvoeren ondanks afwijzing ABVV’

Pieter Timmermans, topman van het VBO © belga

Alle werkgevers en een ruime meerderheid van de vakbonden hebben het ontwerp van loonakkoord goedgekeurd. Volgens de werkgeversorganisaties moet de regering het loonakkoord dan ook integraal uitvoeren.

De vakbonden ACV en ACLVB keurden het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) dinsdag goed, bij de socialistische vakbond ABVV kwam er een ‘njet’ uit de bus. Door die ene afwijzing kunnen de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) waarmee het loonakkoord zou worden uitgevoerd, niet worden goedgekeurd in de Nationale Arbeidsraad. Dat is een orgaan waarin werkgevers en vakbonden zetelen.

‘De afwijzing door één vakbond is duidelijk een gemiste kans voor de sociale partners om verantwoordelijkheid op te nemen in moeilijke omstandigheden’, stelt het VBO. Het ontwerpakkoord bevatte volgens de werkgeversorganisatie nochtans ‘een fair evenwicht tussen een sociale, economische en ecologische dimensie’, luidt het in een persbericht. ‘Het liet bovendien toe om in de huidige moeilijke economische en geopolitieke omstandigheden, versterkt met een opstekende verkiezingskoorts, een bijdrage te leveren tot sereniteit en sociale vrede’, aldus het VBO.

Lopende zaken

De bal ligt nu in het kamp van de regering. In 2015, toen de socialistische bond ook tegenstemde, nam de regering het ontwerp van loonakkoord over. Maar toen was er een regering. In de huidige politieke situatie, met een minderheidsregering in lopende zaken, is de situatie veel onduidelijker. Het VBO roept dinsdag op om ook ditmaal het loonakkoord over te nemen. De werkgeversorganisatie vraagt dringend overleg met de regering om te bekijken hoe het loonakkoord toch ‘snel en efficiënt’ in de praktijk kan worden gebracht, want ‘de meerderheid (van betrokkenen die het ontwerp goedkeurden, red.) moet worden gerespecteerd’.

Ondernemersorganisatie Unizo sluit zich in een reactie aan bij het VBO. Unizo vraagt de regering eveneens om het loonakkoord volledig uit te voeren, ondanks het ‘njet’van de socialistische vakbond.

‘We hadden gehoopt dat de redelijkheid en het gezonde pragmatisme het finaal zouden halen’, reageert Unizo-topman Danny Van Assche in een persbericht op de afwijzing door het ABVV. Maar de andere vakbonden – ACV en ACLVB – keurden het ontwerpakkoord wél goed, net als de werkgeversorganisaties.

‘Er is dus een groot draagvlak om de afspraken die we gemaakt hebben, uit te voeren’, aldus Van Assche. ‘Het is van groot belang voor de werknemers en de werkgevers in dit land dat dit ook gebeurt’. Als de afgesproken loonnorm (van maximaal 1,1 procent bovenop de index) niet kan worden vastgelegd, volgen vrije loononderhandelingen in de sectoren. Maar die houden ‘risico’s op ontsporingen en verlies aan concurrentievermogen’ in, vreest de ondernmersorganisatie

Premier Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters nodigen de Groep van Tien – het hoogste overlegorgaan van bonden en werkgevers – uit voor een tripartite overleg. Dat overleg vindt woensdagmoprgen plaats om 10.00 uur in de Lambermont. De loonwet van 1996 voorziet immers in bemiddeling. Een voorstel van bemiddeling zal dan ook worden voorgelegd aan de Groep van Tien.

Partner Content