Dinsdagmorgen heeft het ACV het ontwerp van het loonakkoord goedgekeurd met 65 procent van de stemmen. Tegen de middag raakte bekend dat ook de liberale vakbond ACLVB het licht op groen zet met 75,5 procent van de stemmen. Maar de socialistische vakbond stemde even later met een kleine meerderheid (56 procent) tegen het ontwerp. Zonder akkoord van één van de drie bonden is er in principe dus geen interprofessioneel akkoord, en ligt de bal in het kamp van de regering.

Als het van het ACV afhangt wordt het loonakkoord best in ieder geval zo snel mogelijk uitgevoerd. ACV-voorzitter Leemans wijst daarbij op 'de grote meerderheid bij ACV en bij ACLVB, en de grote minderheid bij ABVV', die wel groen licht gaven. 'Leg dat bij elkaar en dan is het duidelijk dat het akkoord uitgevoerd moet worden', aldus Leemans.

De leden van ACV hebben de afweging van pro's en contra's gemaakt. 'We zien de minder sterke punten in het akkoord, maar we willen het risico niet lopen dat we de positieve zaken verliezen met een afwijzing", zegt Leemans. "Ons devies is: beter zeven vogels in de hand dan tien in de lucht." Er was bij ACV een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens voor het akkoord.

'Werkgevers moeten woord houden'

Maar de ACV-top waarschuwt wel dat het akkoord in zijn geheel moet worden uitgevoerd. 'Mensen moeten heel snel concreet voelen wat is goedgekeurd', zegt Leemans. 'Er kan geen sprake van zijn dat sommigen - die niet tot de sociale onderhandelaars behoren - een selectie gaan maken en dingen weglaten. Dan creëert men een heel groot probleem.'

Hoe het akkoord concreet toegepast kan worden met een minderheidsregering in lopende zaken, is niet meteen duidelijk. 'We gaan dat technisch moeten bekijken. Maar waar een wil is, is een weg', zegt Leemans. De ACV-topman rekent er ook op dat de werkgevers, die het akkoord ook hebben goedgekeurd, woord houden.

Mocht de socialistische vakbond actie zou voeren tegen het akkoord, dan zal ACV zijn militanten niet dekken om daaraan deel te nemen. 'Het is niet aan de orde om in actie te gaan tegen een breed gedragen besluit dat in een algemene raad is genomen', zegt Leemans. Maar als de regering het akkoord niet integraal zou uitvoeren, kan er wel een reactie komen. Daarover zou het bestuur volgende week dinsdag beslissen.

Loonnorm

Voorts herhaalde Leemans het protest van de vakbond tegen de hervormde loonnormwet, die de marge voor loonoverleg heeft verkleind. 'De wet maakt serieuze onderhandelingen onmogelijk, tenzij ze ontdaan wordt van de sjoemelsoftware', stelt de ACV-voorzitter. 'We zullen daarover concrete voorstellen doen voor de volgende regering. We weten immers dat deze regering er niets meer aan zal doen. We zetten in op de volgende', luidt het.

Dinsdagmorgen heeft het ACV het ontwerp van het loonakkoord goedgekeurd met 65 procent van de stemmen. Tegen de middag raakte bekend dat ook de liberale vakbond ACLVB het licht op groen zet met 75,5 procent van de stemmen. Maar de socialistische vakbond stemde even later met een kleine meerderheid (56 procent) tegen het ontwerp. Zonder akkoord van één van de drie bonden is er in principe dus geen interprofessioneel akkoord, en ligt de bal in het kamp van de regering.Als het van het ACV afhangt wordt het loonakkoord best in ieder geval zo snel mogelijk uitgevoerd. ACV-voorzitter Leemans wijst daarbij op 'de grote meerderheid bij ACV en bij ACLVB, en de grote minderheid bij ABVV', die wel groen licht gaven. 'Leg dat bij elkaar en dan is het duidelijk dat het akkoord uitgevoerd moet worden', aldus Leemans. De leden van ACV hebben de afweging van pro's en contra's gemaakt. 'We zien de minder sterke punten in het akkoord, maar we willen het risico niet lopen dat we de positieve zaken verliezen met een afwijzing", zegt Leemans. "Ons devies is: beter zeven vogels in de hand dan tien in de lucht." Er was bij ACV een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens voor het akkoord.Maar de ACV-top waarschuwt wel dat het akkoord in zijn geheel moet worden uitgevoerd. 'Mensen moeten heel snel concreet voelen wat is goedgekeurd', zegt Leemans. 'Er kan geen sprake van zijn dat sommigen - die niet tot de sociale onderhandelaars behoren - een selectie gaan maken en dingen weglaten. Dan creëert men een heel groot probleem.' Hoe het akkoord concreet toegepast kan worden met een minderheidsregering in lopende zaken, is niet meteen duidelijk. 'We gaan dat technisch moeten bekijken. Maar waar een wil is, is een weg', zegt Leemans. De ACV-topman rekent er ook op dat de werkgevers, die het akkoord ook hebben goedgekeurd, woord houden.Mocht de socialistische vakbond actie zou voeren tegen het akkoord, dan zal ACV zijn militanten niet dekken om daaraan deel te nemen. 'Het is niet aan de orde om in actie te gaan tegen een breed gedragen besluit dat in een algemene raad is genomen', zegt Leemans. Maar als de regering het akkoord niet integraal zou uitvoeren, kan er wel een reactie komen. Daarover zou het bestuur volgende week dinsdag beslissen. Voorts herhaalde Leemans het protest van de vakbond tegen de hervormde loonnormwet, die de marge voor loonoverleg heeft verkleind. 'De wet maakt serieuze onderhandelingen onmogelijk, tenzij ze ontdaan wordt van de sjoemelsoftware', stelt de ACV-voorzitter. 'We zullen daarover concrete voorstellen doen voor de volgende regering. We weten immers dat deze regering er niets meer aan zal doen. We zetten in op de volgende', luidt het.