Gebruik van onkruidverdelger Roundup verboden voor particulieren

© REUTERS

Particulieren mogen vanaf vandaag – woensdag 19 juli – geen pesticiden meer gebruiken die glyfosaat bevatten. Het product mag voorlopig wel nog verkocht worden, want die beslissing is een federale bevoegdheid.

Voortaan mogen particulieren dus geen onkruidverdelger op basis van glyfosaat, zoals het omstreden product Roundup, meer gebruiken.

De maatregel komt er nadat bleek dat de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies had beïnvloed om te voorkomen dat de populaire onkruidverdelger kankerverwekkend zou worden genoemd.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) kondigde daarom in het voorjaar een verbod op het particulier gebruik van glyfosaat aan. Eind juni werd de decretale basis voor het verbod goedgekeurd, en afgelopen vrijdag zette de Vlaamse regering het licht op groen voor het bijbehorende besluit. Dat besluit staat nu in het Belgisch Staatsblad.

Het verbod geldt evenwel niet voor professionele gebruikers. Onder professionele gebruikers wordt elke persoon verstaan ‘die, in de landbouwsector of in een andere sector, producten gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten, met inbegrip van bedieners van toepassingsapparatuur, technici, werkgevers en zelfstandigen’.

Ook op Europees niveau staat glyfosaat woensdag op de agenda. België heeft nog geen officieel standpunt, maar op het kabinet van minister van Landbouw Willy Borsus gaat men ervan uit dat er woensdag nog niet gestemd zal worden. Dat betekent dat het gebruik van pesticiden als Roundup bij ons verboden wordt voor particulieren, terwijl het product wel nog mag worden verkocht.

Vergunning

Experts van de lidstaten buigen zich morgen voor het eerst over het recente voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met tien jaar te verlengen. De Commissie baseert zich hiervoor op wetenschappelijk advies dat stelt dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. De vergunning kan verlengd worden als een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten daarmee instemmen. Ook kan een gekwalificeerde meerderheid het voorstel afwijzen.

In politiek geladen dossiers gebeurt het echter vaak dat er geen meerderheid pro of contra tot stand komt en de Commissie gedwongen wordt de beslissing zelf te nemen.

“Ofwel is glyfosaat, kankerverwekkend, ofwel is het dat niet. Dat daarover na meer dan veertig jaar massaal gebruik nog altijd geen duidelijkheid bestaat, is ronduit hallucinant,” merkte Trends-redacteur Bert Lauwers eerder al op.

Onthoudingen

Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis beklemtoonde alvast dat de Commissie geen beslissing over de vergunning van glyfosaat wil nemen zonder het fiat van de lidstaten. Ook herinnerde een woordvoerder opnieuw aan het voorstel dat de Commissie begin dit jaar op tafel legde om de besluitvormingsprocedure aan te passen en de hoofdsteden voor hun politieke verantwoordelijkheid te stellen.

Zo wil de Commissie het gebruik van onthoudingen aan banden leggen. “Lidstaten moeten de moed hebben om ja of nee te zeggen in dossiers die de gezondheid van burgers aangaan en van groot politiek belang zijn”, aldus de zegsman.

Overigens hebben de lidstaten ook na de Europese beslissing over glyfosaat nog beleidsruimte. Het zijn immers zij die uiteindelijk beslissen over vergunningen voor producten die glyfosaat bevatten en over de gebruiksvoorwaarden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content