De publicatie van de zogenoemde Monsanto Papers, die de vrees aanwakkeren dat het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat kankerverwekkend is, heeft de verwarring en de bezorgdheid bij consumenten terecht doen toenemen. Een diepe zucht is hier evenwel gepast. Ofwel is glyfosaat, dat vooral bekend is als het hoofdingrediënt van Roundup, kanker...