De publicatie van de zogenoemde Monsanto Papers, die de vrees aanwakkeren dat het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat kankerverwekkend is, heeft de verwarring en de bezorgdheid bij consumenten terecht doen toenemen. Een diepe zucht is hier evenwel gepast. Ofwel is glyfosaat, dat vooral bekend is als het hoofdingrediënt van Roundup, kanker...

De publicatie van de zogenoemde Monsanto Papers, die de vrees aanwakkeren dat het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat kankerverwekkend is, heeft de verwarring en de bezorgdheid bij consumenten terecht doen toenemen. Een diepe zucht is hier evenwel gepast. Ofwel is glyfosaat, dat vooral bekend is als het hoofdingrediënt van Roundup, kankerverwekkend, ofwel is het dat niet. Dat daarover na meer dan veertig jaar massaal gebruik nog altijd geen duidelijkheid bestaat, is ronduit hallucinant. Niemand is gebaat bij die aanhoudende twijfel. Niet de particuliere gebruiker, niet de boeren, niet de overheden. En ook niet Bayer, dat Monsanto aan het inlijven is, en geen lijken uit de kast wil zien vallen. De agentschappen die moeten instaan voor de veiligheid van chemicaliën, voedselveiligheid en volksgezondheid, maken op zijn zachtst gezegd geen te beste beurt. Het gaat dan vooral over de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, de Wereldgezondheidsorganisatie, en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Hun geloofwaardigheid staat op het spel. Maar ook onze overheden maken er een potje van. Wees toch consequent. Het gebruik en de verkoop van glyfosaat verbieden voor particulieren, maar wel toelaten in de landbouw, klinkt ridicuul. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om de experts van alle bevoegde instanties en de knappe koppen van de overheden samen te brengen voor internationaal topoverleg en naar buiten te komen met een eensluidend advies? Snel graag, dank u. Zo kan het echt niet verder.