Financiële waakhond legt AXA Bank Belgium minnelijke schikking van 500.000 euro op

De financiële waakhond FSMA heeft met AXA Bank Belgium een minnelijke schikking van 500.000 euro getroffen, omdat de bank bepaalde MiFID-gedragsregels en organisatieregels in verband met de geschiktheid en passendheid van de verstrekte diensten niet nageleefd heeft. Dat meldt de FSMA donderdag in een persbericht.

AXA Bank Belgium verleende ten tijde van de onderzochte feiten beleggingsdiensten, waaronder beleggingsadvies, aan niet-professionele beleggers. Uit een onderzoek van de FSMA kwam naar voren dat de financiële instelling in de vragenlijst die ze gebruikte om de kennis en ervaring van de klanten te testen, een aantal belangrijke beleggingsrisico’s niet aan bod liet komen en geen onderscheid maakte tussen bepaalde categorieën van beleggingsproducten.

Ook bij de beoordeling van de ervaring en de geschiktheid, bij de interne controles op het systeem en bij de bewaring van de gegevens stelde de FSMA tekortkomingen vast.

‘Op basis van zijn onderzoek kwam de FSMA tot de conclusie dat AXA Bank Belgium tekort is geschoten op meerdere MiFID-bepalingen’, aldus de FSMA. ‘Het gaat onder meer om de informatie-inwinning met betrekking tot kennis en ervaring, de toetsing van de geschiktheid van transacties, de interne controles op het systeem en de bewaring van gegevens.’

Reactie van de bank: ‘Het gaat om een minnelijke schikking, geen vonnis met veroordeling tot sanctie’

AXA Bank Belgium heeft ondertussen haar regelingen, systemen en procedures die verband houden met de betrokken aspecten bijgestuurd en versterkt. De bank benadrukt dat het onderzoek betrekking had op het naleven van MiFID I gedragsregels in 2016. ‘Op het moment van deze inspectie was AXA Bank Belgium zich al volop aan het voorbereiden op de komst van de MiFID II wetgeving, die de zorgplicht-lat nog een heel stuk hoger legt. Met de vaststellingen van FSMA werd dan ook meteen rekening gehouden, wat mee bijgedragen heeft tot een succesvolle implementatie van MiFID II binnen de bank’, aldus AXA Bank Belgium.

De bank zegt besloten te hebben om akkoord te gaan met een minnelijke schikking omdat ze dit oude dossier wilde afsluiten en het verleden achter zich wil laten. ‘Het dossier is al meer dan 5 jaar lopende en zolang het niet wordt afgesloten brengt dit zowel een tijdsinvestering als kosten met zich mee voor de bank, ongeacht de afloop. Het gaat om een minnelijke schikking, geen vonnis met veroordeling tot sanctie’, aldus AXA Bank Belgium.

Partner Content