"Zowel commercieel als financieel hebben Crelan en AXA Bank vorig jaar goed gepresteerd", zegt Philippe Voisin, de CEO van de fusiebank. De twee banken verstrekten samen 8,85 miljard euro aan kredieten in 2021, een toename met 15 procent. De productie aan beleggingsproducten steeg met 24 procent tot bijna 3 miljard euro. De fusiebank bezit nu een kredietportefeuille van 43 miljard euro (+7%) en 14 miljard euro aan beheerd vermogen (+19,5%). Daarmee is ze, na de vier grootbanken, de vijfde bank van het land geworden.
...

"Zowel commercieel als financieel hebben Crelan en AXA Bank vorig jaar goed gepresteerd", zegt Philippe Voisin, de CEO van de fusiebank. De twee banken verstrekten samen 8,85 miljard euro aan kredieten in 2021, een toename met 15 procent. De productie aan beleggingsproducten steeg met 24 procent tot bijna 3 miljard euro. De fusiebank bezit nu een kredietportefeuille van 43 miljard euro (+7%) en 14 miljard euro aan beheerd vermogen (+19,5%). Daarmee is ze, na de vier grootbanken, de vijfde bank van het land geworden.De overname van AXA Bank duwde de winst van Crelan naar de ongeziene hoogte van 660 miljoen euro. Dat effect is zuiver boekhoudkundig. Doordat Crelan AXA Bank tegen de helft van de boekwaarde kon overnemen, dikte de resultatenrekening aan met 598,5 miljoen euro aan badwill. Op de verkoop van Crelan Insurance aan AXA Groep, een operatie die deel uitmaakte van de overname-overeenkomst, boekte Crelan nog eens 46,6 miljoen euro uitzonderlijke winst.Exclusief die uitzonderlijke elementen maakte Crelan vorig jaar 66 miljoen euro winst, een toename met 34 procent in vergelijking met de 49 miljoen euro van 2020. AXA Bank zag haar winst stijgen van 66 tot 93 miljoen euro (+41%). Dat AXA Bank meer winst maakte, komt enerzijds omdat het balanstotaal van de bank bijna een derde groter was dan dat van Crelan. Anderzijds investeerde Crelan fors in zijn IT, om de overname goedgekeurd te krijgen door de ECB. Dat zorgde voor een toename van de kosten met 31 miljoen euro.De coöperatieve aandeelhouders van Crelan krijgen voor het vijfde jaar op rij een dividend van 3 procent uitgekeerd. Crelan telt 274.000 coöperanten, goed voor 895 miljoen euro kapitaal. In het kader van de financiering van de overname van AXA Bank wil Crelan tegen 2025 220 miljoen euro extra kapitaal ophalen. Daartoe wordt vooral in de richting van de 800.000 klanten van AXA Bank gekeken. "Als 5 procent van hen inschrijft op de coöperatieve aandelen, zijn we er bijna", aldus voorzitter Luc Versele.(Lees verder onder de afbeelding)Maar de grote uitdaging wordt de integratie van de twee instellingen. Die moet tegen eind april 2024 afgerond zijn. Dan zal AXA Bank migreren naar het IT-platform van Crelan, en zal de fusiebank operationeel functioneren onder één merknaam, Crelan. In de tussentijd moeten twaalf werven, die opgedeeld worden in 109 projecten, afgewerkt zijn.Op het gebied van haar structuur heeft de bank er geen gras laten overgroeien. Op 1 januari is het nieuwe directiecomité geïnstalleerd, en op 1 maart het hogere directiekader met 41 leden. Zij sturen de Crelan- en AXA Bank-teams aan. Negen op de tien directieleden zijn Vlamingen, en 65 procent komt van AXA Bank. "We hebben gewoon de beste mensen gekozen", zegt Voisin. "Bij AXA Bank had men bijvoorbeeld meer ervaring met controlefuncties en de relaties met de Europese toezichthouder. Dan is het logisch dat je voor die kennis en expertise kiest."Strategisch wil Voisin dat de fusiebank meer kredieten aan kmo's en bedrijven gaat toekennen. Door de overname van AXA Bank, dat vooral in woonkredieten actief was, bestaat nu bijna 84 procent van de kredietportefeuille uit hypothecaire leningen."Een bank moet meer doen dan woonkredieten verstrekken", vindt Voisin. "We moeten onze rente-inkomsten diversifiëren door ook vanuit AXA Bank meer professionele kredieten te verstrekken. Idealiter komen we op termijn uit op een verhouding 70/30. Maar bedrijfskredieten vergen expertise, ervaring en opleiding. Een selectie van 150 Crelan-agenten heeft die, onder meer in de land- en tuinbouwsector. We zullen bij de agenten van AXA Bank eenzelfde oefening maken."Een ander pijnpunt van Crelan blijft de hoge cost/income-ratio (verhouding kosten/inkomsten), die vorig jaar 73,8 procent bedroeg. Dat cijfer moet omlaag, beseft Voisin, maar hij is realistisch: "De kosten zullen de komende twee tot drie jaar hoog blijven, omdat we eerst de integratie moeten realiseren. Zodra die operatie achter de rug is, kunnen we denken aan synergieën. We kunnen ook de cost/income-ratio verbeteren door de inkomsten te verhogen.""De integratie van de twee banken wordt een zware klus", beseft voorzitter Luc Versele. "De economische context is moeilijk. Er is de hoge inflatie, het risico op een economische groeivertraging, de schaarste aan grondstoffen,... Er is nu meer onzekerheid dan tijdens de coronacrisis. Toen is de overheid tussengekomen, waardoor de gevolgen van de crisis beheersbaar gebleven zijn voor particulieren, bedrijven en banken. Ik vrees dat het deze keer lastiger wordt."