Wat met thuiswerken en arbeidsongevallen?

© iStock
Federale Verzekering
Information Services

Information Services verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

25 augustus 2016, 06:03 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 07:14

Bij stakingen is thuiswerk een interessant alternatief. Maar zijn werknemers wel verzekerd als ze occasioneel thuiswerken?

Eerder dit jaar hebben de vakbonden betoogd en gestaakt tegen enkele maatregelen van de regering-Michel. En ook voor later op het jaar in december hebben de vakbonden al nieuwe acties aangekondigd. Voor niet-stakers is het op die dagen niet altijd even gemakkelijk om op het werk te geraken. Thuiswerken kan dan een interessant – en overigens milieuvriendelijk – alternatief vormen.

Steeds meer werkgevers beginnen hun koudwatervrees voor thuiswerk te overwinnen. Om in het systeem te stappen, moeten ze een overeenkomst met hun thuiswerkers sluiten, in overeenstemming met de inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst 85 bis betreffende het thuiswerk. Dit document preciseert niet alleen de plaats in de woning die gebruikt wordt voor het thuiswerk, maar ook het uurrooster. Ontbreekt dit laatste, dan gelden de normale uren die de werknemers in de bedrijfsruimtes van de werkgever presteren.

Patrick Michel, departementshoofd Schadegevallen Arbeidsongevallen bij Federale Verzekering
Patrick Michel, departementshoofd Schadegevallen Arbeidsongevallen bij Federale Verzekering

De overheid moedigt thuiswerken al langer aan. “In 2009 nam de wetgever een belangrijk initiatief. Voordien moest de thuiswerker zelf het bewijs leveren van een ongeval en bewijzen dat het ongeval gebeurde tijdens de werkuren. Dit was allesbehalve evident, vooral omdat er in tegenstelling tot bij een gebeurtenis op de werkvloer er natuurlijk zelden getuigen aanwezig zijn bij thuiswerken. Sinds 2009 is dit anders. Voortaan geniet de thuiswerker bij een ongeval automatisch het vermoeden dat het om een arbeidsongeval gaat”, vertelt Patrick Michel, departementshoofd Schadegevallen Arbeidsongevallen bij Federale Verzekering dat in ons land al decennialang een toonaangevende maatschappij is op het vlak van ongevallenverzekeringen.

Bij een ongeval geniet de thuiswerker automatisch het vermoeden dat het om een arbeidsongeval gaat.

Bij occasioneel thuiswerk bestaat er geen expliciete overeenkomst tussen werkgever en werknemer en dit betekent dat de werknemer in dit geval niet geniet van het automatische vermoeden. “Wie in het geval van bijvoorbeeld een staking in samenspraak met zijn werkgever éénmalig wil thuiswerken, doet er dan ook goed aan om deze overeenkomst te bevestigen op papier of via mail en daarin duidelijk plaats en uurrooster te vermelden”, adviseert Patrick Michel.

Wie éénmalig wil thuiswerken, doet er goed aan om deze afspraak te bevestigen op papier of via mail.

Een heikel punt bij thuiswerken zijn de overuren. Wie een ongeval heeft buiten de vooropgestelde werkuren is niet altijd verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering. Iemand die tijdens een werkpauze het gras maait en zich verwondt, is vanzelfsprekend niet verzekerd. De kinderen naar school brengen of van school halen, valt echter wel binnen de werkuren. Veel minder duidelijk is het wanneer de werknemer bijvoorbeeld zelf beslist om al om 6 uur ’s morgens te beginnen werken terwijl het officieel pas vanaf 8 uur is. “Als er dan iets gebeurt, heeft de werknemer een probleem. Als de thuiswerker op eigen initiatief overuren presteert zonder dat dit gegrond is, dan doet hij dat op eigen risico”, weet Patrick Michel. Voorlopig is dit een theoretisch voorbeeld, maar gezien het toenemende succes van het thuiswerkfenomeen zullen de discussies in de toekomst ongetwijfeld toenemen.

Bekijk hier de evolutie van de arbeidsongevallencijfers.