PS wil vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk maken

Om werknemers makkelijker van job te laten veranderen legt federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een voorstel op de regeringstafel om vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk te maken. Het idee maakt deel uit van een pakket van 25 voorstellen waarmee Dermagne de krapte op de arbeidsmarkt wil aanpakken, schrijft De Tijd.

Vandaag kan een werknemer alleen een werkloosheidsuitkering krijgen als hij of zij ontslagen wordt door de werkgever. Maar zo’n ontslag kost de werkgever geld en gebeurt dus vaak niet. Volgens Dermagne zitten veel werknemers daardoor gevangen in een job die hen geen voldoening geeft en hen ziek maakt, wat tot uitval leidt.

Om de arbeids­mobiliteit te verhogen wil Dermagne het mogelijk maken dat een werknemer zich een beperkt aantal keer in zijn carrière kan heroriënteren met een uitkering. Een voorwaarde is dat werknemers al meerdere jaren in een job zitten, maar de uitkering wordt niet beperkt in de tijd. Enkele jaren geleden lanceerde Groen een gelijkaardig idee.

Dermagne heeft zijn voorstellen al voorgelegd aan de ministers van Werk van de deelstaat­regeringen. Vanuit de Vlaamse meerderheid wijst de N-VA het idee van de vrijwillige werkloosheid met uitkering af. Op federaal niveau zal het op tafel komen in het kader van het herstart- en transitieplan waarmee de regering-De Croo de economie een boost wil geven en de verhitte arbeidsmarkt wil afkoelen. Het idee is niet gedekt door de voltallige regering.

Partner Content