Het idee van de PS-minister is om werknemers makkelijker van job te laten veranderen. Werknemers zouden daarom een beperkt aantal keer hun carrière kunnen heroriënteren, met een uitkering die niet wordt beperkt in de tijd.

De Vlaamse werkgevers vinden het voorstel in de huidige krappe arbeidsmarkt totaal 'onaanvaardbaar'. Voor Van Assche is het 'een uitnodiging voor mensen om zich in werkloosheid te zetten en een uitkering te krijgen'. Het is een 'voorstel uit de vorige eeuw' en draagt op geen enkele manier bij aan de doelstellingen op de arbeidsmarkt. 'Het is een uitnodiging tot desactivering. Ik begrijp niet hoe een minister van Werk hier mee af komt. We hebben net meer mensen nodig op de arbeidsmarkt', zegt Van Assche.

Bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zien ze dat het voorstel vooral veel 'irritatie' opwekt bij de Vlaamse bedrijfsleiders. 'Het voorstel van Dermagne is absoluut wat we niet nodig hebben in Vlaanderen. Het is een compleet fout signaal. We hebben net nood aan activering van mensen die niet aan de slag zijn. Dit voorstel biedt opnieuw de matras van de uitkering', aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Het idee van de PS-minister is om werknemers makkelijker van job te laten veranderen. Werknemers zouden daarom een beperkt aantal keer hun carrière kunnen heroriënteren, met een uitkering die niet wordt beperkt in de tijd. De Vlaamse werkgevers vinden het voorstel in de huidige krappe arbeidsmarkt totaal 'onaanvaardbaar'. Voor Van Assche is het 'een uitnodiging voor mensen om zich in werkloosheid te zetten en een uitkering te krijgen'. Het is een 'voorstel uit de vorige eeuw' en draagt op geen enkele manier bij aan de doelstellingen op de arbeidsmarkt. 'Het is een uitnodiging tot desactivering. Ik begrijp niet hoe een minister van Werk hier mee af komt. We hebben net meer mensen nodig op de arbeidsmarkt', zegt Van Assche. Bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zien ze dat het voorstel vooral veel 'irritatie' opwekt bij de Vlaamse bedrijfsleiders. 'Het voorstel van Dermagne is absoluut wat we niet nodig hebben in Vlaanderen. Het is een compleet fout signaal. We hebben net nood aan activering van mensen die niet aan de slag zijn. Dit voorstel biedt opnieuw de matras van de uitkering', aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.