“Loonnorm van 4,5 %? Te veel!”

Nagenoeg zes op de tien bedrijfsleiders vinden de nieuwe loonnorm van 4,5 % te hoog. Ruim vier op de tien rekenen erop in het eigen bedrijf een afspraak te kunnen maken over een lagere loonsverhoging. Dat blijkt uit de jongste – vernieuwde – Trends CEO-poll.

België bestaat 175 jaar, maar de kloof tussen het noorden en het zuiden van het land krimpt niet. Dat blijkt ook uit de reacties op de jongste loonnorm, het richtsnoer dat voortspuit uit het tweejaarlijkse sociaal overleg en dat de algemene marge voor een loonsverhoging bepaalt. In Vlaanderen uit 64,2 % van de chief executive officers (CEO’s) en accountants zijn ongenoegen daarover, in Wallonië amper 44,1 %. De Vlamingen zijn ook beduidend pessimistischer om hun personeel te bewegen daarvan af te stappen: slechts 36,6 % acht het haalbaar dat er in het eigen bedrijf een lagere loonnorm wordt bereikt, tegenover 53,2 % ten zuiden van de taalgrens. Is het cliché van de meedenkende Vlaamse vakbonden en de strijdlustige syndicaten in Wallonië aan herziening toe?

Opmerkelijk is ook dat in de industrie 65,7 % van de ondervraagden vindt dat de loonnorm van 4,5 % te hoog is, terwijl dat in de dienstensector slechts 55,1 % is. Toch acht slechts 26,1 % van de industriëlen een lagere loonnorm haalbaar, terwijl dat percentage in de dienstensector 45,2 % bedraagt.

Die cijfers halen we uit de volledig vernieuwde CEO-poll. Behalve bedrijfsleiders uit de Trends Top 30.000 en leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB), werden nu ook Voka-leden aangesproken. Ook inhoudelijk werd de CEO-poll vernieuwd. Doel: nog duidelijker een barometer zijn van wat er reilt en zeilt in economisch België. Daarom ook ziet u in de tabellen geen verwijzingen meer naar de oude grafieken (wel nog op de Trends-website). In plaats van een score (van 1 tot 10), werken we nu met resultaten die eenduidig (positief, neutraal of negatief) en daardoor meer trendvoorspellend zijn. De cijfers zijn de saldi van de positieve en negatieve antwoorden op de gestelde vragen.

Bovendien peilden we ook naar de sectoren waarin de ondervraagden actief zijn. Ruim 60 % van de ondervraagden rekent zichzelf tot de dienstensector, 20 % tot de industrie. Dat België een exportland is, klopt ook: slechts 18,1 % van de ondervraagden zegt niet actief te zijn in het buitenland, terwijl 15,7 % meer dan de helft van zijn omzet over de grens haalt. Deze enquête mag ook onmiskenbaar een CEO-poll heten: bij de Voka-leden en bedrijven uit de Trends Top 30.000 die we aanschreven, wordt de enquête in driekwart van de gevallen door de CEO ingevuld. In 7,6 % van de bedrijven neemt de voorzitter van de raad van bestuur de taak op zich.

In de eerste peiling nieuwe stijl valt vooral op dat de Belgische bedrijven uitgaan van een verdere productiviteitsgroei. Zowel over de economische conjunctuur, als over de omzet van hun bedrijf koesteren de CEO’s positieve verwachtingen. Voor de tewerkstelling gaan ze uit van een status-quo. Vreemd: de accountants en boekhouders zijn pessimistischer gestemd dan de bedrijfsleiders. Ook de Franstaligen zijn terughoudender, met één uitzondering: het aandikken van hun exportorderboekje.

De politieke barometer wijst vrij eensluidend aan dat de regering-Verhofstadt niet echt in de gratie ligt. 45,2 % van de ondervraagden vindt dat de federale bewindsploeg slechter bezig is dan zes maanden geleden. Slechts 10,2 % merkt beterschap. Kanttekening: Verhofstadt II lokt in Vlaanderen meer verdeelde reacties uit (11 % vindt het beleid beter, 48,4 % slechter) dan in het zuiden van het land (8,5 % beter, 37,5 % slechter).

In het debat over het loopbaaneinde blijken de meeste bedrijfsleiders op dezelfde golflengte te zitten als de werkgeversorganisaties, die graag van het brugpensioenstelsel af willen. Bijna 56 % van de ondervraagden deelt dat standpunt, al blijft er met ruim 40 % een belangrijke minderheid die bij een eventuele herstructurering in het eigen bedrijf voor de gemakkelijkste oplossing kiest.Luc Huysmans

Luc Huysmans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content