“Dexia ontduikt RSZ-bijdragen”

Alain Mouton
Alain Mouton Redacteur bij Trends

Volgens de Beroepsvereniging van Zelfstandige Agenten tracht Dexia Bank sociale bijdragen te omzeilen. Dexia ontkent in alle toonaarden.

Agenten van Dexia Bank zijn al maandenlang in een dispuut met de moederbank verwikkeld. Dexia is sinds 1999 bezig met het reorganiseren van het binnenlandse kantorennet in zogenaamde sterstructuren. Het gaat om CVBA’s (coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid) waarbij 51% eigendom is van de moederbank en 49% van de agenten. Daar nijpt het schoentje: als minderheidsaandeelhouders zijn de zelfstandige agenten in die nieuwe structuur bijna machteloos.

“Dexia bezondigt zich aan illegale praktijken,” zegt Paul Van Welden, voorzitter van de Beroepsvereniging van Zelfstandige Bankagenten ( BZB). “Sinds de goedkeuring van de wet op de handelsagentuur in 1999 hebben zelfstandige bank- en verzekeringsagenten recht op sociale en economische bescherming. Kantoorhouders die een klantenportefeuille hebben opgebouwd en dan worden ontslagen, hebben recht op een vergoeding. Met de nieuwe structuur probeert Dexia de wet te omzeilen.” Als enige oplossing ziet Van Welden de participatie van Dexia binnen de lokale sterren tot nul te herleiden. De BZB zegt druk op Dexia te hebben uitgeoefend en nu heeft de bank besloten om zijn participatie vanaf 2002 terug te brengen tot 26%. Maar dat is een schijnmaatregel, zegt de BZB-voorzitter. De moederbank behoudt nog altijd een blokkeringsminderheid en kan dus steeds elke beslissing tegenhouden. “De vermindering van de participatie is het bewijs dat ze bij Dexia nattigheid beginnen te voelen.”

“Pure stemmingmakerij van de BZB,” fulmineert Michèle Colpaert, juriste bij Dexia. “Over de vermindering van die participatie is nog geen enkele beslissing genomen. Binnen Dexia is daar momenteel een onderzoek over bezig. Het is dus zeker niet zo dat wij een juridische terugtocht voorbereiden.”

Colpaert ontkent ook het gerucht als zou de Commissie voor het Bank- en Financiewezen ( CBF) kritiek hebben geuit op de sterstructuren en benadrukt dat het merendeel van de agenten tevreden is over de nieuwe structuur. Bovendien heeft het directiecomité een aantal maatregelen genomen om de CVBA’s meer financiële ruimte te geven voor de verloning van medewerkers en zaakvoerders. De facturatie van infrastructuurkosten zal worden afgeschaft, evenals de inning van een preferent dividend door de bank.

Van Welden repliceert: “Die maatregelen beletten niet dat de agent op een onwettelijke manier ondergeschikt blijft aan de moederbank. Dexia moet met de agent zijn relaties contractueel regelen en niet zelf participeren binnen het agentschap. Door voor onduidelijkheid te zorgen over het statuut probeert Dexia eigenlijk de sociale zekerheid te omzeilen.”

Volgens de BZB moeten de CVBA’s óf 100% eigendom van de zelfstandige agenten worden óf dochters van Dexia die onder het RSZ-stelsel vallen. Als de BZB in het gelijk wordt gesteld, mag Dexia voor verschillende miljoenen achterstallige RSZ-bijdragen ophoesten.

Alain Mouton

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content