BHP Billiton

De genomen maatregelen zullen de balanssituatie van BHP Billiton zeker verbeteren, maar gaan ten koste van de groei.

BHP Billiton is voorlopig de laatste in de lange rij grondstoffenbedrijven die hun dividend hebben verlaagd of zelfs volledig geschrapt. De gediversifieerde grondstoffengroepen staan onder druk van de aandeelhouders en de kredietbeoordelaars om zo veel mogelijk liquiditeiten in het bedrijf te houden. Het tussentijdse dividend zal dan ook met 75% dalen naar nog slechts 0,16 USD per aandeel. Net zoals bij Rio Tinto komt daarmee een einde aan de zogenoemde progressieve dividendpolitiek. Het is voor het eerst sinds de fusie tussen BHP en Billiton in 2001 dat het dividend wordt verlaagd. Sinds 2003 werd de uitkering alleen maar opgetrokken maar daaraan is nu een eind gekomen. BHP Billiton zal voortaan nog maar de helft van de onderliggende winst als dividend uitkeren, zonder dat een minimum werd vooropgesteld.

De resultaten over de eerste jaarhelft van het fiscaal boekjaar 2016 (zes maanden tot eind december) waren veeleer teleurstellend. De omzet halveerde op jaarbasis naar 15,7 miljard USD, terwijl de bedrijfskasstroom (ebitda) bijna 60% moest inleveren, tot 6 miljard USD. De oorzaak ligt bij een combinatie van lagere grondstoffenprijzen en hogere kosten. Enkel de olieafdeling presteerde, ondanks een klein operationeel verlies, beter dan verwacht als gevolg van lagere kosten. De ijzerertsafdeling boekte een operationele winst van 1,9 miljard USD, maar de kosten lagen wel hoger dan verwacht. De onderliggende winst bleef steken op 412 miljoen USD, maar door afschrijvingen en waardeverminderingen dook het groepsresultaat wel bijna 5,7 miljard USD in het rood.

BHP moest onder meer flink afschrijven op zijn schalieactiva in de Verenigde Staten en de waarde van de Samarco-joint venture met Vale in Brazilië na de mijnramp van eind vorig jaar. Vanaf 1 maart ging ook de organisatiestructuur op de schop. Er wordt afgestapt van de opdeling van de groep volgens de vier grote grondstoffen (ijzererts, koper, steenkool en olie) naar een bedrijfsmodel op geografische basis met Minerals Australia, Minerals America en Petroleum als drie grote groepen.

BHP heeft de prognose voor de kapitaaluitgaven voor dit en volgend jaar teruggeschroefd naar 7 en 5 miljard USD. Eerder werd respectievelijk 8,5 en 7 miljard USD verwacht. De gecombineerde besparing bedraagt dus 3,5 miljard USD. Toch ziet her er niet naar uit dat de grote projecten vertraging zullen oplopen. Onderhoudsinvesteringen zullen tijdelijk wel lager liggen. De nettoschuld bedroeg eind december 25,9 miljard USD, tegenover 24,4 miljard USD zes maanden eerder. Dat komt overeen met een gearing of schuldgraad van ongeveer 25%.

De dividendverlaging, de lagere kapitaaluitgaven en een geplande verlaging van de operationele kosten moeten de komende twee jaar 10 tot 12 miljard USD vrijmaken voor schuldenafbouw en eventuele kansen door gedwongen verkopen bij de concurrentie.


Conclusie

De genomen maatregelen zullen de balanssituatie van BHP Billiton zeker verbeteren, maar gaan wel ten koste van de groei. Van het dividend zal wellicht niet veel meer overblijven. Tegen ruim 8 keer de bedrijfskasstroom noteert BHP met een premie tegenover de sectorgenoten die niet rationeel te verantwoorden is. Daarom hebben we een voorkeur voor Rio Tinto en geven we een ratingverlaging voor BHP.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content