Vermijd erfbelasting met de zorgvolmacht

© eelnosiva (iStock)

Ook in de eerste week van 2018 kan je bij MoneyTalk nog terecht voor de artikels die het afgelopen jaar het meest in de smaak vielen bij de lezers. Eén daarvan is dit artikel over het vermijden van de erfbelasting met een zorgvolmacht.

Met een zorgvolmacht geeft u een vertrouwenspersoon de bevoegdheid uw vermogen te beheren als u onbekwaam wordt. Die volmachten worden almaar vaker zo opgemaakt, dat ook een successieplanning nog mogelijk is, om erfbelasting te vermijden. Hoe werkt dat?

Met een zorgvolmacht geeft u een vertrouwenspersoon een volmacht uw vermogen te beheren als u onbekwaam wordt. Dat is het geval als u bijvoorbeeld dement wordt of in coma raakt na een verkeersongval. De vertrouwenspersoon zijn meestal de partner of de kinderen. U geeft een zorgvolmacht wanneer u nog gezond van geest bent.

U kunt een zorgvolmacht onderhands opmaken of in een notariële akte. De meest zorgvolmachten worden notarieel opgemaakt. De volmacht moet toch voor de notaris worden opgemaakt als ze betrekking heeft op handelingen waarvoor de tussenkomst van de notaris is vereist (aan- of verkoop van een onroerend goed, wijziging huwelijkscontract, enzovoort).

Bovendien moet uw zorgvolmacht worden geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten (CRL). De Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen houdt dat register bij.

Op maat

U kunt sinds 1 september 2014 een zorgvolmacht opstellen. Aanvankelijk bestonden de zorgvolmachten uit een opsomming van de klassieke handelingen die de gevolmachtigde mag stellen. Maar meer een meer wordt de zorgvolmacht op maat gemaakt, waarmee het ook een instrument voor successieplanning is geworden.

De zorgvolmacht kan een instrument zijn om de successie te regelen in het geval dat u onbekwaam wordt. De persoon die u hebt aangeduid, kan nog bepaalde daden stellen om uw successieplanning te regelen als u dat in de zorgvolmacht hebt opgenomen.

Daarom mag de volmachtdrager – onder bepaalde voorwaarden – steeds vaker schenken. Dat is vooral interessant voor roerende goederen (geld, effecten), omdat dat tussen ouders en (klein)kinderen kan tegen het vlakke tarief van slechts 3 procent (3,3% in Wallonië) in plaats van het oplopende tarief tot 27 procent in Vlaanderen en 30 procent in Brussel en Wallonië. Door gebruik te maken van een zorgvolmacht kan de volmachtdrager nog tijdig een notariële schenking of een geregistreerde hand- of bankgift doen.

Maar er is meer. Een goede zorgvolmacht voorziet vaak nog in andere mogelijkheden om aan successieplanning te doen en de erfbelasting te beperken. Denk maar aan het afkopen of wijzigen van de begunstigde van een tak21 of tak23 (spaar- en beleggingsverzekering), de keuze in een huwelijkscontact met keuzebeding maken, de volmacht om vastgoed te verkopen en daarna de som weg te schenken, enzovoort. Een goede zorgvolmacht laat dus toe in extremis aan successieplanning te doen, als dat uitdrukkelijk in de zorgvolmacht staat.

Partner Content