Dubbel bewijs nodig voor geschonken gelden

© iStock

Gelden die je erft of geschonken krijgt, vallen niet in de huwelijksgemeenschap en zijn ‘eigen’. Maar in de praktijk is dat doorgaans anders. Hoe komt dat en wat zegt de Vlaamse belastingdienst daarover?

Ongeveer 75 procent van de Belgen is gehuwd volgens het wettelijke stelsel. Schenkingen en erfenissen zijn dan ‘eigen’ en vallen niet in de huwelijksgemeenschap. Dat is van belang bij een echtscheiding, maar ook bij een overlijden (erfbelasting). Waarom draait dat duidelijke principe in de praktijk vaak anders uit?

De praktijk

In het wettelijke stelsel is er een vermoeden dat alle goederen gemeenschappelijk zijn, tenzij men het tegendeel kan bewijzen. Vooral bij gelden en effecten zal er vlug vermenging zijn in de praktijk, doordat de gelden of effecten bijvoorbeeld op een gemeenschappelijk rekening worden overgeschreven. Het hof van cassatie (21/01/2011) stelt dat eigen gelden die op een gemeenschappelijke rekening worden gestort, behoudens tegenbewijs tot de gemeenschap behoren. Maar er is meer. Als er eigen gelden op de gemeenschappelijke rekening worden gezet, wordt vermoed dat de echtgenoot niet de bedoeling had de som apart te houden om zo het tegendeel te bewijzen.

Standpunt Vlabel

Dat standpunt heeft de Vlaamse Belastingdienst onlangs (10/07/2017) nog eens scherp gesteld. Om gelden die op een gemeenschappelijke rekening zijn gestort nog als ‘eigen’ te kunnen beschouwen, is volgens Vlabel een tweevoudig bewijs nodig. Je moet aantonen dat het gaat om eigen gelden die individualiseerbaar zijn en niet vermengd. Bovendien moet je aantonen dat het niet de bedoeling is die gelden gemeenschappelijk te maken. Wie geschonken gelden vermengde, zit dus met een heel zware bewijslast.

Bewijzen bijhouden

Wie een schenking van gelden of effecten krijgt, zet die dus het best onmiddellijk op een eigen rekening. Voorts is het ook belangrijk altijd de nodige bewijzen bij te houden waaruit blijkt dat het om eigen goederen uit een schenking gaat, met bijvoorbeeld een bewijs van een bankgift of een notariële schenkingsakte. Zorg er ook altijd voor dat de geschonken gelden traceerbaar blijven, als je bijvoorbeeld van rekening of bank verandert. Hou er verder ook rekening mee dat de bank rekeninguittreksels maar tien jaar bijhoudt. Dat geldt in de drie gewesten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content