Acht maatregelen om de Europese koopkrachtcrisis te bezweren 

Supermarkt in Miami -- foto: Joe Raedle/Getty Images
Jef Poortmans
Jef Poortmans redacteur bij Trends

Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC lijdt de Europese Unie onder een nooit geziene koopkrachtcrisis. Het schuift acht maatregelen naar voor om die aan te pakken. 

Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC gaat Europa momenteel door een perfecte storm van prijsstijgingen, met een koopkrachtcrisis voor de consument tot gevolg. Het heeft zijn leden bevraagd over wat in Europa gedaan moet worden om dat tegen te gaan. Daar kwamen acht maatregelen uit.

 1. Prijzentoezichthouders met tanden
  Volgens BEUC is er meer nauwlettend toezicht nodig op de prijsfluctuaties in belangrijke sectoren zoals voeding en geneesmiddelen. Sommige prijsstijgingen in die sectoren zijn het gevolg van onvermijdelijke economische ontwikkelingen. Maar er zijn gevallen waarin de prijzen volledig onterecht worden opgetrokken zonder onderliggende drijfveer. Daar moet beter op worden toegezien.
 2. Energieprijzen binnenste buiten
  Er moeten betere vergelijkingstools en meer transparantie komen rond energieprijzen. Daarnaast moeten consumenten sneller van leverancier kunnen veranderen en als nodig in schijven hun energierekening kunnen betalen. BEUC vraagt de Europese Commissie ook om energieleveranciers te verplichten minstens een formule met een vast tarief aan te bieden.
 3. Harde aanpak woekeraars
  De huidige crisis zet bepaalde spelers aan tot oneerlijke commerciële praktijken. Consumenten moeten daar beter tegen beschermd worden. Voorbeelden daarvan zijn het meldpunt van de Nederlandse Consumentenbond Eerlijk is eerlijk of het optreden van de Spaanse consumentenorganisatie tegen zogenoemde shrinkflationpraktijken, waarbij producenten niet hun prijzen verhogen, maar wel beknibbelen op de inhoud van hun producten of diensten.
 4. Voorwaardelijke huurprijzen De huurprijzen moeten gelinkt worden aan de energieprestatie van woningen om de energie-efficiëntie van het woningpark te verbeteren, stelt BEUC. Hoe beter de energieprestatie van een woning, hoe hoger de potentiële huur mag zijn. Daarmee wil het de opwaartse druk van de huurprijzen tegengaan. Die wakkeren de inflatie aan en zetten huishoudbudgetten onder druk.
 5. Gezonde voeding voor iedereen
  De voedingscrisis speelt op twee fronten. Op de korte termijn moet voor iedereen gezonde voeding beschikbaar en betaalbaar worden gemaakt. Op lange termijn moet de Europese voedselveiligheid gegarandeerd worden via een ommezwaai richting een duurzaam en weerbaar voedselsysteem. Overheden moeten daar sociale en budgettaire middelen voor vrijmaken.
 6. Private schuldenberg vermijden
  Overmatige schulden door huishoudens moet vermeden worden, onder meer door preventie en een nauwere samenwerking met de financiële sector. Dat moet onder meer door uitstel van schuldaflossingen, meer adviesverlening rond private schulden en meer opties voor groene leningen om energie-efficiënte ingrepen te financieren.
 7. Meer consumentenorganisaties
  Consumentenorganisaties moeten meer ingebed worden in de samenleving en een luidere stem krijgen in het publieke debat. Ze moeten ook meer betrokken worden bij het beleid rond de aanpak van de koopkrachtcrisis en ze moeten beter gefinancierd worden.
 8. Speciale aandacht voor geneesmiddelen
  Specifiek voor geneesmiddelen moeten er duidelijkere regels komen rond bevoorrading en toelevering om tekorten en te hoge prijzen te voorkomen. Door de recente inflatiecrisis zijn de tekorten en de prijsverhogingen verergerd. De Europese Unie moet zijn geneesmiddelenwetgeving herzien om een beter toezicht te krijgen op de aanvoerketens en het beheer van de farmaceutische sector. Bepaalde concurrentiële voordelen waarmee farmaspelers langer het alleenrecht behouden over een medicijn, moeten op de schop.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content