Bart Van Craeynest (Petercam) “Uitkijken naar nieuwe besparingsmogelijkheden”

De nieuwe regering legde eind november een begroting op tafel die het tekort in 2012 terug onder 3% van het BBP moet brengen. De maatregelen die daarvoor moeten zorgen, zijn evenwel lang niet allemaal overtuigend. Bovendien werd de begroting gebaseerd op een te optimistische groeiverwachting van 0,8%.

Bart Van Craeynest (Petercam) “Daarnaast werd sindsdien duidelijk dat het vertrekpunt van 2011 minder gunstig is dan waar de regeringsonderhandelaars van uitgingen. Die combinatie impliceert dat de regering in 2012 al snel op zoek zal moeten gaan naar zowat 1% van het BBP extra, of zo’n 3,7 miljard euro, om haar begrotingsdoelstelling te halen. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de regering dat zal kunnen waarmaken. Niettemin wordt de zoektocht naar extra middelen en besparingen de komende jaren een tot vervelens toe terugkerend tafereel. Als de overheid haar schuld terug wil brengen tot 60% van het BBP moet ze de komende jaren een begrotingsoverschot opbouwen. Bovendien moeten tegelijkertijd extra middelen gevonden worden om de onvermijdelijke toename van de uitgaven door de vergrijzing op te vangen. Onder voorzichtige hypothesen voor economische groei en rentevoeten loopt de budgettaire inspanning tegen 2030 op tot 8,5% van het BBP, of 31,5 miljard euro (in euro’s van vandaag). Ter vergelijking: in 2010 bedroegen de totale eigen uitgaven van de federale overheid (exclusief de rentelasten) 29 miljard euro, de totale overheidsuitgaven voor gezondheidszorg bedroegen 27 miljard euro. Moeilijke keuzes worden dan ook onvermijdelijk.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content