‘Voor het eerst meer 45-plussers dan -25-jarigen aangenomen’

© Stockfoto

In 2017 werden voor het eerst meer 45-plussers aangenomen dan mensen jonger dan 25. Dat blijkt uit een analyse over de instroom van werknemers en de evolutie daarvan tussen 2011 en 2017 van hr-dienstverlener Acerta.

De evolutie valt te verklaren door het feit dat er steeds meer oudere werknemers beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, terwijl jongeren langer studeren en dus later instromen.

55-plussers

Het aandeel 45-plussers was vorig jaar goed voor 20,76 procent van alle aanwervingen; het aandeel mensen onder de 25 vertegenwoordigde 20,36 procent.

Vooral de 55-plussers zijn aan een stevige opmars bezig: tussen 2011 en 2017 is hun aandeel bijna verdubbeld (+93,52 procent). Het aandeel schoolverlaters dat aan de slag ging, daalde dan weer met een kwart in dezelfde periode.

Die evolutie is door verschillende factoren te verklaren. ‘Enerzijds zijn er nu (meer) oudere werknemers beschikbaar op de arbeidsmarkt, al dan niet uit vrije keuze. Kennelijk hechten werkgevers ook meer dan vroeger belang aan de ervaring die deze oudere werknemers meebrengen’, zegt directeur van Acerta Consult Tom Vlieghe. ‘Anderzijds worden jongeren schaarser op de arbeidsmarkt omdat ze langer studeren en dus later instromen.’

Uit het onderzoek van Acerta blijkt nog dat 55-plussers, ondanks de sterke stijging, nog maar 5,33 procent van de aanwervingen representeren. Vooral in de social profit werden met 5,52 procent van de aanwervingen met contract van onbepaalde duur, veel 55-plussers aangenomen. En onder de aangeworven arbeiders is over de sectoren heen zelfs 6,34 procent ouder dan 55. In de grote bedrijven met meer dan 500 werknemers zijn ze het slechtst vertegenwoordigd: in slechts 1,69 procent van de gevallen werd gekozen voor werknemers ouder dan 55 jaar.

Dat die grote bedrijven vooral jonge mensen aantrekken (29 procent van de aanwervingen zijn jonger dan 25) is volgens Acerta niet abnormaal. ‘Het zijn voor de jongeren aantrekkelijke bedrijven om hun loopbaan te starten. En die grote bedrijven weten zich beter voorzien om loopbaanstarters op te vangen’, zegt Vlieghe. ‘Oudere werknemers die van werk (moeten) veranderen, zoeken dan liever de kleinschaligheid op, met korte lijnen tussen baas en werkvloer, werk dichter bij huis… En de kleine bedrijven zien die extra ervaring graag komen.’

Partner Content