Rechtbank buigt zich op 21 december over faillissement Mega World

. © belga

Voor de ondernemingsrechtbank van Mechelen werd maandag de inleiding tot faillissement gepleit van Mega World. De rechtbank heeft de zaak uitgesteld naar 21 december, tegen dan zou het hof van beroep een uitspraak moeten hebben geveld over het verzoekschrift tot gerechtelijk reorganisatieplan.

Op 19 november lieten voorlopig bewindvoerders Thierry Lammar en Kristin Van Hocht aan de ondernemingsrechtbank weten dat het faillissement onvermijdbaar is voor Mega World. Eerder had de ondernemingsrechtbank in Mechelen het verzoekschrift tot gerechtelijk reorganisatieplan onontvankelijk verklaard doordat enkele cruciale financiële documenten bij de aanvraag ontbraken en het bedrijf een onrealistische winstprognose had vooropgesteld. Tegen die beslissing ging Mega World in beroep, waardoor het faillissement niet meteen kon worden uitgesproken.

Maandagochtend werd op vraag van een van de tussenkomende partijen toch gevraagd om het faillissement uit te spreken en de beslissing van het Antwerpse hof van beroep niet meer af te wachen. Die partij meent dat manifest misbruik wordt gemaakt van de procedure van het gerechtelijk reorganisatieplan en dat het bedrijf niet meer te redden valt.

‘De zaak is gepleit, werd in beraad gehouden en zal op 21 december worden hernomen’, zegt voorlopig bewindvoerder Thierry Lammar. ‘De rechtbank wil bijkomend onderzoek en wil het arrest van het hof van beroep afwachten.’

Donderdag 10 december buigt het Antwerpse hof van beroep zich bij hoogdringendheid over het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie. Een vonnis wordt een week later verwacht.

Partner Content