Kmo’s vragen rist administratieve vereenvoudigingen: btw-attest 6 procent op de schop

Danny Van Assche. © belga

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO heeft woensdag een lans gebroken voor een heel pakket administratieve vereenvoudigingen. De adviesraad distilleerde 128 voorstellen voor de federale regering. Zo vraagt de instelling bijvoorbeeld om het btw-attest bij werken aan woningen van 10 jaar en ouder af te voeren.

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO bracht twee adviezen uit waarin hij onder meer de federale regering oproept om de administratieve lasten aan te pakken. ‘De regering heeft een aantal ambitieuze doelstellingen op dat vlak. We steunen die maar het is nu tijd om die ook echt waar te maken’, dixit Danny Van Assche, voorzitter van de Hoge Raad en topman van Unizo.

Zo stellen ze een ‘grote en onnodige administratieve last voor de kmo’ aan de kaak bij de renovatiewerken aan verlaagd btw-tarief. Bij zo’n werken moet de eigenaar een attest bezorgen aan de ondernemer met een verklaring dat de woning in aanmerking komt voor de lagere btw. De kmo kan ook niet controleren of het attest eerlijk ingevuld is. ‘De overheid zou op een andere manier moeten controleren of een woning aan de voorwaarden voldoet’, aldus de adviesraad.

Ook moet het bijvoorbeeld eenvoudiger zijn om iets te publiceren in het Staatsblad. Nu kunnen pakweg een oprichting van een onderneming, de wijziging van bestuurders of een adresverandering publiceren ‘een echte lijdensweg zijn’.

Nog een steen des aanstoots is de verplichting om een papieren afschrift van het arbeidsreglement te bewaren op elke plek waar personeel tewerkgesteld is. Nu moet dat bijvoorbeeld ook in elk voertuig van transport- en autocarbedrijven, klinkt het.

Er zijn tal van heel specifieke voorbeelden, bijvoorbeeld de verplichting om als werkgever tot op zeker punt alle formaliteiten over de sociale verkiezingen voort te zetten, zelfs bij totale afwezigheid van kandidaten. Om af te sluiten eentje uit de transportsector: de raad vraagt het snelheidsplaatje 60 km/u dat vrachtwagens rechts achteraan moeten hebben, af te schaffen. ‘Deze bepaling heeft geen enkele toegevoegde waarde, aangezien de snelheidsbeperking van 60 kilometer per uur slechts geldt voor bepaalde wegennetten. De afwezigheid van een dergelijk plaatje zou de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengen, maar toch wordt dit nog steeds beboet.’ De Hoge Raad groepeert 190 beroeps- en interprofessionele organisaties van zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepen.

Partner Content