Derde recordjaar op rij voor North Sea Port

De haven van Gent © reuters

North Sea Port heeft het voorbije jaar met zowat 71 miljoen ton opnieuw een record aan goederenoverslag gerealiseerd.

De stijging van 1,5 procent is te danken aan de groei van de export met bijna 10 procent. Het gaat om het derde recordjaar op rij voor de Belgisch-Nederlandse fusiehaven, die ondanks potentieel escalerende handelsoorlogen ‘voorzichtig optimistisch’ is over de toekomst.

Bij de start van de fusiehaven, voorheen de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen, lag de overslag van goederen op een volume van ruim 60 miljoen ton. De voorbije drie jaar steeg dat stelselmatig tot 71 miljoen. De haven blijft een echte bulkhaven, maar boekt ook vooruitgang als draaischijf voor containers tussen zeevaart en binnenvaart.

Export

De stijging van 1,5 procent is te danken aan een groei van de export met bijna 10 procent, vooral van bouwmaterialen naar naburige landen. Bijna de helft van de goederenoverslag is droge bulk, goed voor 34,6 miljoen ton (een stijging van 5,4 procent). Op twee jaar tijd dikte dat segment met 10 procent aan. In diezelfde periode is het aantal via zeevaart behandelde containers ook verdubbeld, tot 2,5 miljoen ton.

Een sterke bouwmarkt leidde ook in 2019 tot meer overslag van zand, grind en bouwmaterialen. De kolenoverslag en de landbouwproducten handhaven zich. Schroot en ertsen kenden een kleine daling.

Brexit

Het recordjaar stemt de havendirectie ook voor 2020 ‘licht optimistisch’. Ze verwacht dat de huidige trend van lichte groei zal aanhouden. De brexit zou zich in 2020 nog niet vertalen in lagere volumes, al toonde 2019 wel een beperkte impact op ro/ro (roll on/roll off). Daar was een daling zichtbaar van 9,6 procent tot 3,2 miljoen ton. Globaal is de trafiek naar het Verenigd Koninkrijk wel gestegen.

De krimpende economische groei en potentiële escalatie van handelsoorlogen ‘zetten aan tot voorzichtigheid’, geeft de directie aan. Toch ambieert de haven om ook dit jaar verder te groeien, tot 73 miljoen ton goederenoverslag.

De economische onzekerheid die vandaag bestaat, leidt niet tot een achteruitgang van die volumes, maar mogelijk wel tot een ‘vermindering van de groei’, zegt directeur Jan Lagasse. Dat de internationale economische context weinig impact lijkt te hebben op de groeicijfers, is bijvoorbeeld te danken aan een ‘fusie-effect’, dat zich in 2018 nog niet meteen liet voelen.

Zo zijn bedrijven die eerder ook naast elkaar lagen de voorbije jaren samen producten gaan ontwikkelen. De fusie maakte ook bepaalde infrastructuurprojecten, zoals spoorverbindingen, mogelijk. De haven gaf in 2019 44 hectare grond uit en ziet nog steeds groeipotentieel.

Al is bijkomende activiteit niet de enige ambitie. De verankering van bestaande bedrijven, bijvoorbeeld door samenwerkingen rond het opvangen en verwerken van CO2-uitstoot op de site van staalreus ArcelorMittal, zijn voor de directie even belangrijk.

Hoe de positieve handelscijfers zich vertalen in bijkomende werkgelegenheid is woensdag nog niet vast te stellen. Cijfers over werkgelegenheid in de haven worden met enkele jaren vertraging berekend.

Partner Content