Akkoord over koopkracht in banksector

© belga

In de banksector is een akkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden.

“Het klopt dat er in het paritair comité tussen alle partijen een akkoord is gevonden”, zegt Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, de sectorfederatie van de bankwereld. Het akkoord geldt voor de periode 2017-2018 in paritair comité 310, dat de banksector in zijn geheel bevat.

Het akkoord omvat een vrij groot aantal aangelegenheden, meldt Febelfin. Zo is er de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) zelf met het raamakkoord, en zijn er drie specifieke CAO’s over beroepsopleidingen, risicogroepen binnen de banken en tijdskrediet.

Koopkracht

Het akkoord bevat ook een koopkrachtverhoging. Zo is er binnen de sector de afspraak gemaakt om ofwel tweemaal 150 euro nettovoordeel toe te kennen, ofwel twee keer een brutovoordeel van 225 euro. Het voordeel moet de eerste keer uiterlijk 1 december dit jaar toegekend worden en de tweede maal uiterlijk 1 juli 2018. Hoe dat concreet ingevuld dient te worden, beslist iedere bank zelf. Dat kan bijvoorbeeld door maaltijd- of ecocheques.

Reactie vakbond

“Met het akkoord hebben we niet de volledige invulling van de 1,1 procent (de maximale opslag van 1,1 procent bovenop de index die de sociale partners begin dit jaar op nationaal intersectoraal niveau onderhandeld hebben, nvdr.), maar we hebben het maximale bereikt voor de werknemers”, zegt Maarten Dedeyne van de liberale vakbond ACLVB. En bij het vorige sectorakkoord (2015-2016) zat er voor de banksector geen koopkrachtverhoging in, voegt hij toe.

“De 150 euro is converteerbaar naar maaltijd- of ecocheques of een ander gelijkwaardig voordeel. Bij gebrek aan een akkoord kan het ook omgezet worden in een brutopremie van 225 euro”, zegt Dedeyne. Bij banken waar er bijvoorbeeld geen onderhandelingen zijn of er geen akkoord uit de bus komt, is de brutopremie van kracht, klinkt het. Als je de brutopremie omzet in netto, verlies je daarop, voegt hij nog toe.

Febelfin tevreden

Sectorfederatie Febelfin is tevreden dat er een sectoraal akkoord gesloten werd met alle partijen rond de tafel. “We weten dat de sociale partners rekening gehouden hebben met de context waarin we zitten”, verwijst Marchand naar de digitale transitie die de sector hertekent. Het positieve is dat het akkoord de koopkracht verhoogt en er extra inspanning gaat naar opleidingen, zeker voor diegenen met een job die bedreigd is door de digitalisering, klinkt het. PC 310 telde begin dit jaar ruim 53.000 werknemers. Het aantal banen daalt al langer, onder meer door opmars van het digitaal bankieren. Sommige spelers in de sector bouwen ook het aantal fysieke kantoren af.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content