WAT EEN PROGNOSE LIJDEN KAN

Luc Huysmans senior writer bij Trends

Nieuwe groeicijfers.

Hoewel de vorige Vlaamse regering had besloten dat Doel op termijn moest verdwijnen voor een tweede getijdedok ( Saftinghedok), heeft het heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer de huidige bewindsploeg die beslissing bekrachtigde.

Bij het lobbywerk gebruikte het Antwerps Havenbedrijf nog in april een prognose die zich baseerde op een trafiekgroei van 10% dit jaar. Dat groeicijfer daalt geleidelijk om in 2015 te eindigen op 4,6%. Daarmee sloot ze zich aan bij prognoses van gereputeerde onderzoeksbureaus als Drewry en Ocean Shipping Consultants (OSC).

Andere premisse was dat de dokken achter de sluizen slechts voor een derde nog voor containers zouden worden gebruikt. Dit omdat de eerste klant voor het getijdedok dat nu al ten zuiden van Doel wordt gebouwd ( Deurganckdok), de Mediterranean Shipping Company, grotendeels achter de sluizen wordt behandeld. Behalve met 200.000 20-voetcontainers die uit andere havens komen, wordt de eerste fase van het Deurganckdok dus vooral opgevuld door een verplaatsing van bestaande trafieken.

Onder druk van de huidige groeicijfers en de interesse van rederijen om naar Antwerpen te komen, wordt intussen verwacht dat de terminals achter de sluizen toch vrij snel opnieuw op hun huidige bezettingsgraad bereiken. Bart Martens van de Bond Beter Leefmilieu was er overigens al langer van overtuigd dat de groei niet alleen op de Schelde zou plaatsvinden.

In de nieuwste prognose (in rode cijfers) wordt daarmee rekening gehouden. Daardoor daalt de bezettingsgraad van alle terminals (tweede kolom), hoewel het totaal aantal containers stijgt. Andere wijziging is de groei voor het jaar 2000, die nu op 14% wordt begroot.

Volgens het Havenbedrijf moet het tweede getijdedok bij voorkeur klaar zijn wanneer het eerste, het Deurganckdok, volledig vol zit (afhankelijk van de prognose 2010 of 2007). Volgt men de adviezen van OSC, dan moet de eerste fase van het Saftinghedok zelfs al beschikbaar zijn bij 80% van de capaciteit (2006 of 2005). Inclusief voorbereidingstijd betekent dit dat de bouwvergunning al zou moeten worden afgeleverd in 2003 of 2002. Al is Eddy Bruyninckx van het Antwerps Havenbedrijf de eerste om de magie van de getallen te relativeren: “Elke prognose is zoveel waard als haar premissen. Wanneer het dok precies beschikbaar zal moeten zijn, blijft koffiedik kijken. Maar dat de noodzaak zich zal stellen, is duidelijk.”

Luc Huysmans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content