VREDESDIVIDEND

STRUCTURELE PROBLEMEN.

Sinds de Golfoorlog waarbij Jordanië de zijde van Irak koos groeit de economie in het Hashimitisch Koninkrijk.

Als bemiddelaar tussen de joden en de Arabieren krijgt koning Hoessein letterlijk en figuurlijk veel krediet van het Westen. Zo steeg het bruto binnenlands product (BNP) in ’96 met 5,2 % in ’95 zelfs met 6,9 % , bleef de inflatie officieel beperkt tot 5,4 % en daalde de buitenlandse schuld van 190 % in ’90 naar 90 % van het BNP in ’96. Nieuwe investeringen waren vorig jaar in totaal goed voor 18 miljard frank (een stijging met 29 %). De Wereldbank noemt Jordanië zelfs een voorbeeld voor de rest van de regio. Intussen worden ook de banden met het Arabisch schiereiland (Oman, Qatar en de Emiraten) aangehaald.

Vrede zal economische groei met zich brengen. Dat is de overtuiging die bij iedereen leeft. Toch kampt Jordanië met structurele problemen. Het privatiseringsproces opgelegd door de Wereldbank en de Europese Unie in ruil voor financiële hulp verloopt moeizaam. De logge administratie en topzware bureaucratie bemoeilijken het zakendoen. Bovendien zakte de levensstandaard per capita inkomen zowel in ’94 als ’95 met 4 %. De reële inflatie bedraagt momenteel 10 %, terwijl de werkloosheidgraad op 25 % wordt geschat (officieel 18 %). Doordat koning Hoessein tijdens de Golfoorlog Irak steunde, stuurden de rijke olielanden uit het Arabisch schiereiland hun Jordaanse gastarbeiders terug naar huis.

Maar de politieke vooruitzichten zijn hoopgevend. Op 26 oktober ’94 tekende Jordanië als eerste Arabisch land na Egypte een vredesverdrag met

Israël. Koning Hoessein hoopt daarmee de precaire economische toestand in zijn land uit het slop te halen. Het verdrag voorziet in een rechtvaardiger verdeling van de watervoorraden in de regio, de recuperatie op termijn van 300 km² grondgebied en de kwijtschelding van bijna 22 miljard frank buitenlandse schulden (waarvan de VS al 9 miljard frank had geschonken in september ’94). Daarenboven is aan het akkoord ook een vredesdividend verbonden : 30 % van het defensiebudget, dat aan het conflict met Israël werd besteed, kan nu voor andere doeleinden worden aangewend.

Daarnaast is het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Jordanië nog altijd niet geratificeerd, ondanks principiële akkoorden op de Barcelona Conferentie (november ’95). Twee knelpunten moeten nog worden opgelost : de intellectuele eigendomsrechten na een overgangsperiode van drie jaar zouden nu toch geen piraatmedicijnen meer gemaakt worden , en de zogenaamde tomatenpastaclausule hier ligt Spanje dwars, die de quota wil verlagen om zijn eigen teelt te beschermen.

Intussen blinken de Belgen uit door hun afwezigheid. De bilaterale handel tussen ons land en Jordanië daalt (import uit België daalde van 3,7 miljard frank (’94) over 2,8 miljard frank (’95) naar 2,3 miljard frank. Opvallend zijn de grote ladingen tweedehandskledij, die uit België komen. Maar over het algemeen vallen de Belgische activiteiten tegen. Gelukkig heeft Smits Engineering er een aantal projecten lopen en rekenen de insiders op een spin-off-effect van Tractebel.

KONING HOESSEIN (JORDANIE) Krijgt als bemiddelaar tussen de joden en de Arabieren letterlijk en figuurlijk veel krediet van het Westen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content