VIER TIPS OM VERSTANDIG TE LENEN

1. Houd voldoende financiële ademruimte over

Bereken hoeveel u kunt lenen bij de bank. Laat u daarbij niet misleiden. Bankiers gebruiken vuistregels om uw zogenoemde terugbetalingscapaciteit te bepalen. Zo zijn er instellingen die stellen dat u maximaal 30 procent van uw beschikbare maandelijkse netto-inkomen kunt gebruiken om een lening af te lossen.

Om uw terugbetalingscapaciteit juist te bepalen, vertrekt u het beste van uw huidige huur of afbetaling, plus het bedrag dat u per maand kunt sparen. U kunt er een bedrag bijtellen als u denkt dat uw spaarvermogen zal groeien, maar wees daar voorzichtig mee. Houd ook niet te veel rekening met toekomstige indexeringen en eventuele loonsverhogingen. Die leencapaciteit moet worden gecorrigeerd. Trek de extra kosten voor de energievoorzieningen af, als die duurder zouden uitvallen in de nieuwe woning. Breng ook een post in rekening voor de jaarlijkse onroerende voorheffing en de onderhoudswerken die u moet betalen als eigenaar. Sta ook stil bij de eventuele extra uitgaven voor de kinderen.

2. Houd rekening met alle kosten

De juiste lening kiezen is meer dan tarieven van banken met elkaar te vergelijken. Zo is de schuldsaldoverzekering een belangrijke bijkomende kostenpost, waar te weinig leners bij stilstaan. Vaak laten ze zich overhalen om een dure schuldsaldoverzekering af te sluiten, waardoor hun intrestvoordeel volledig in het niets verdwijnt. De premie kan de leningslast enorm verhogen.

De andere uitgaven — zoals de notaris-, de hypotheek- en de dossierkosten — zijn nog eens goed voor enkele duizenden euro’s.

3. Ga deels voor een hypothecair mandaat

Als u een lening afsluit, neemt de bank een hypotheek op de woning. Dat is voor haar een stok achter de deur als u de lening niet langer zou kunnen terugbetalen. Een hypotheek kost geld. Als u bijvoorbeeld 100.000 euro leent, kost de hypothecaire inschrijving ongeveer 2900 euro. U betaalt een registratierecht van 1 procent en een hypotheekrecht van 0,30 procent op het ontleende bedrag, naast het ereloon van de notaris en allerlei kosten zoals het zegelrecht. U kunt daarop beknibbelen door een deel van de lening te waarborgen met een mandaat in plaats van met een hypothecaire inschrijving. Op die manier bespaart u 1 procent registratierechten en 0,30 procent hypotheekrechten. Het honorarium van de notaris voor een mandaat bedraagt ongeveer een vierde van het ereloon voor een hypothecaire inschrijving.

Let erop dat u uw fiscale voordeel niet verliest door een te groot bedrag van de lening te waarborgen via een hypothecair mandaat. Laat dat berekenen door uw bankier.

4. Een woonlening is niet voor het leven

Iedereen die een hypothecaire lening heeft afgesloten, is erbij gebaat zijn lening geregeld op te volgen en te herbekijken. Hoe pakt u dat het beste aan? Onderhandel eerst over een lagere rentevoet met de bank waar u de lening hebt afgesloten. De bank is niet verplicht daarop in te gaan. Doet ze dat wel, dan betaalt u in principe enkel een wederbeleggingsvergoeding van drie maanden intresten.

Gaat de bank niet in op uw verzoek tot een herfinanciering, dan moet u aankloppen bij een andere bank. In dat geval moet het renteverschil groter zijn, omdat u ook hypotheekkosten moet afdragen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content