Uw toekomst: vergrijzing, dure grondstoffen en bemoeizieke politici

Zijn we op weg naar een welvarender wereld of stevenen we regelrecht af op een mondiale ramp? Paul Laudicina brengt de belangrijkste ontwikkelingen in kaart. En maant managers aan rekening te houden met de kansen en risico’s.

Paul Laudicina, World out of Balance – Navigating Global Risks to Seize Competitive Advantage. McGraw-Hill, 236 blz.

West-Europa staat aan de vooravond van de grootste bevolkingsdaling sinds de pest. Vandaag al is de vermindering van de actieve bevolking voelbaar in enkele landen, vooral in Italië. Volgens Paul Laudicina staan vrijwel alle West-Europese landen voor een ingrijpende keuze, die politiek moeilijk verkoopbaar is: om het tekort aan werkkrachten te compenseren, moeten er meer buitenlandse werknemers toegelaten worden, ofwel moeten meer jobs verhuizen naar andere landen.

Paul Laudicina, een directeur bij consultancygroep AT Kearney, velt die conclusie in World out of Balance. De demografische verandering is slechts een van de vele verstrekkende verwikkelingen die aan bod komen in het opmerkelijke nieuwe boek, dat tot in de kleinste hoeken volgestouwd is met significante cijfers, evoluties en feiten. Vandaag richten bedrijfsleiders – murw geslagen door het ineenklappen van de dotcomzeepbel, allerhande boekhoudschandalen en de voortstormende globalisering – zich massaal op de kostenposten en de interne controle, terwijl de wereld rond hen vreemde strapatsen maakt. En dat wil Laudicina hen toeschreeuwen: die interne inspanningen baten niet als u tegelijkertijd geen stevige blik werpt op de externe tendensen. U moet op zoek naar een strategische koers die rekening houdt met de risico’s en de kansen. Dan kunt u de concurrenten te slim af zijn. De ondertitel vat het opzet perfect samen: Navigating Global Risks to Seize Competitive Advantage.

Laudicina wijst de managers op vijf dominante tendensen. Primo: de globalisering is niet te stelpen. In 1970 werd wereldwijd 10 miljard dollar verhandeld per dag, vandaag per seconde. Secundo: demografische veranderingen. Door de ver-grijzing zullen West-Europa, de VS en Japan al binnen de tien jaar een ernstig tekort aan geschikte werknemers ervaren. Tertio: consumenten willen een ervaring beleven in plaats van louter een product te kopen. Quarto: er komen problemen met grondstoffen, energiebronnen en het milieu, zeker als China en India zo snel blijven groeien. Quinto: wetgevers trachten de vrijhandel te reguleren, vooral onder druk van mondige, kritische burgers. Tegenover die uitdagingen plaatst Laudicina mogelijke stappen en risicoprofielen. Finaal giet hij alle aspecten in drie toekomstscenario’s (zie kader). Eén visie dringt hij niet op. Of moeten we zeggen dat hij zich niet aan een keuze waagt? De gegevens en de waarschuwingen in het boek zijn ook niet nieuw, maar Laudicina heeft ze wel op zo’n goed gestructureerde wijze samengebracht, dat hun impact duidelijk(er) wordt. En hij port managers aan om rekening te houden met die evoluties.

Luc De Decker

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content