Taks op effectenrekeningen houdt stand

Het Grondwettelijk Hof heeft de tweede effectentaks niet vernietigd, maar wel de specifieke antimisbruikbepaling en de retroactiviteit van de algemene antimisbruikbepaling.

Volgens het hof heeft de wetgever voldoende gemotiveerd waarom enkel Belgische rekeningen met minstens 1 miljoen euro aan effecten geviseerd worden. Niets staat een verhoging in de weg, zoals die in de vorige begrotingsronde op tafel lag.

1 Wat betekent de vernietiging van de specifieke antimisbruikbepaling?

Bij het splitsen van een effectenrekening in meerdere rekeningen bij eenzelfde bank of de omzetting van effecten op een rekening naar effecten op naam, moest de bank tot nu de waarde van de betrokken effecten blijvend optellen bij de waarde op de effectenrekening. De wetgever ging ervan uit dat rekeningen splitsen of het omzetten op naam onweerlegbaar als doel had te ontsnappen aan de taks. Het maakte dus niet uit of de belastingplichtige andere bedoelingen had, zoals het innen van een hoger getrouwheidsdividend voor bepaalde Franse aandelen die op naam worden gezet. De fiscale administratie moet de banken nu andere instructies geven.

2 Voor wie is de vernietiging van de terugwerkende kracht van de algemene antimisbruikbepaling van belang?

Voor beleggers die ervan beschuldigd werden dat ze hadden geanticipeerd op een nieuwe taks op effectenrekeningen. Van bepaalde verrichtingen die beleggers deden tussen 30 oktober 2020, toen de eerste berichten verschenen, en de inwerkingtreding van de taks op 26 februari 2021 ging de wetgever uit van het vermoeden dat ze enkel dienden om de belasting te omzeilen. Beleggers konden die vermoedens nog proberen te weerleggen. Het ging over verrichtingen zoals het splitsen van rekeningen, het overschrijven van effecten naar een andere rekening en het op naam zetten van effecten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content