Solo ! Slim ?

Hans Brockmans
Hans Brockmans redacteur bij Trends

Kredietbank maakt zich op voor de internationale concurrentiestrijd. Terwijl andere banken dromen van fusies, rondt KB haar herstructureringsplan af. Een gesprek met de drie groepsdirecteuren, de voorste linie in de strijd om het marktaandeel.

Bank Brussel Lambert, Generale Bank, Gemeentekrediet en Indosuez werkten zonder succes aan de Grote Belgische Bank. Na het afhaken van de BBL tracht het Gemeentekrediet een samenwerking op te zetten met Crédit Local de France. Bedoeling is een bank te creëren die na de totstandkoming van de EMU kan optornen tegen de Europese concurrenten, die hun cliënten over de grenzen heen producten in dezelfde munteenheid zullen aanbieden. Bij de Kredietbank hangt een stilte rond dergelijke (megalomane, zeggen critici) operaties.

De derde grootste Belgische privé-bank kocht wel Bank van Roeselare, HSA en Spaarkrediet, maar zweert bij haar identiteit van “de bank van hier”. Directievoorzitter Marcel Cockaerts verklaarde meermaals dat hij in zijn fin de carrière zijn bank intern wil klaarstomen voor de EMU (zie kader : Opvolging). Dat gebeurt nu in twee bewegingen : een segmentering en een afslanking van de tussenstructuren.

Trends confronteert de strategie van het hoofdkwartier met de eerste betrokkenen op het veld. De onlangs benoemde groepsdirecteuren Piet Van Keirsbilck (Oost- en West-Vlaanderen), Antoine D’Hondt (Brussel, Vlaams-Brabant, Limburg) en Jaak Stokx (Antwerpen) werden de hoofdverantwoordelijken voor het binnenlandse netwerk van de Kredietbank.

SPECIALISTEN.

Vandaag doet een KB-kantoordirecteur nagenoeg alles. Of zijn klant nu een autolening wil afsluiten of een bedrijfskrediet vraagt, het kantoor ontfermt zich over de zaak. Jaak Stokx : “Dit wordt onhoudbaar. Het inzetten van allrounders kan niet langer omdat de complexiteit toeneemt. Bankieren wordt iets voor specialisten.”

KB brengt haar vestigingen onder in vier distributiekanalen : bedrijvenkantoren, diensten aan multinationals ( corporate), het Palo-netwerk (particulieren en lokale ondernemingen) en private banking. KB-middenkaders zien een opsplitsing : topbankiers voor de grote klanten en tweederangspersoneel voor particulieren. “In het begin werd gevreesd dat bepaalde segmenten een grotere status zouden verwerven,” geeft Stokx toe. “Maar we merken een grote doorstroming tussen de segmenten. Men zal een functie zoeken naargelang het eigen profiel.”

Zo zullen personeelsleden die de dossiers van grotere klanten opvolgen eerder consultant zijn in een taskforce, terwijl van de Palo-medewerkers meer commerciële inzet wordt vereist. Van Keirsbilck : “Kantoordirecteuren krijgen ook meer verantwoordelijkheid inzake personeelsbeleid en kredietpolitiek, zodat ze eerder managers zullen worden.”

De groepsdirecteur verwijst hiermee naar de tweede hervorming : het afslanken van de tussenstructuren. Het aantal schakels tussen de kantoren en de hoofdzetel wordt sterk beperkt. Het recent opgerichte comité Binnenlandse Bankbedrijf slaat de brug tussen het netwerk en het hoofdkantoor. Dit comité bestaat uit de drie groepsdirecteuren, een directeur van HSA/Spaarkrediet en twee directeuren van het Directoraat Binnenland dat de marketing en de juridische zaken beheert. Het bepaalt de langetermijnstrategie van het binnenlandse netwerk binnen de financiële krijtlijnen van het directiecomité.

“De drie groepen letten op de bottom line, in functie van de investering die de centrale directie heeft gedaan,” zo verwoordt Stokx de nieuwe filosofie. De centrale directie buigt zich over de buitenlandse strategie van KB en het “professionele bankieren” (zoals interbancaire operaties of internationale obligatieleningen).

OVERNAMES.

Kredietbank nam de voorbije jaren enkele kleinere instellingen over. Begin dit jaar verwierf KB de Bank Van Roeselare. “We zijn nog altijd concurrenten,” beklemtoont Van Keirsbilck. “Maar we hebben elk onze niche. KB is in West-Vlaanderen een bank voor de grotere kmo. Bank Van Roeselare is sterk bij zelfstandigen en kleinere ondernemingen.”

In Antwerpen was er een gelijkaardige overname-operatie van HSA en Spaarkrediet, die in de loop van ’96 zullen fuseren. Stokx : “HSA/Spaarkrediet werpt zich in tegenstelling tot de Antwerpse KB, die vooral sterk is in de industriële en maritieme sector op de niche van kleine spaarders met minder gesofisticeerde producten. Ik pleit voor synergie, niet voor een opslorping. De overname was vooral een kwestie van de verwerving van marktaandeel.”

Andere banken willen het marktaandeel opkrikken met een feitelijke fusie, wat leidt tot een deling van de beslissingsmacht. “We staan te zeer op onze autonomie om in fusiescenario’s mee te stappen,” aldus Antoine D’Hondt.

Heeft de KB te weinig ambitie, zoals critici wel eens beweren ? “Misschien zijn sommigen ietwat overambitieus, om het eufemistisch uit te drukken,” klinkt het bij Stokx. “Onze ambitie is duidelijk : we willen onze positie als de grootste privé-bank van Vlaanderen nog versterken om zo de internationale concurrentie aan te kunnen. We zullen ons intern diversifiëren via het professionele bankbedrijf en met eigen vestigingen in het Verre Oosten en Oost-Europa.”

Dit gaat in tegen de strategie van Generale Bank, die zich concentreert op de bijna mythisch geworden 400 kilometer rond Brussel. Van Keirsbilck : “Wij vinden het niet onze taak om te knokken met banken in de al overbankte buurlanden.” “Tenzij er zich mooie opportuniteiten voordoen,” haakt Stokx in. “Dat leek het geval bij CLBN, maar de prijs die Crédit Lyonnais France vroeg voor zijn Nederlandse dochter was veel te hoog voor ons. De Generale Bank dacht daar blijkbaar anders over.”

D’Hondt nuanceert trouwens het belang van de schaalgrootte. “Vanaf een zeker niveau speelt de omvang zelfs in het nadeel,” zegt hij. “Inzake productaanbod en logistiek heeft KB een ideale taille als de 49ste bank van Europa en de 119de op wereldniveau volgens een rangschikking van The Banker. Inzake rendabiliteit zitten we in het Europese koppeleton. Wij zijn niet bescheiden. Onze filosofie van de bank van hier gaat uit van onafhankelijkheid, Vlaamse identiteit en rendabiliteit. Elke van de drie pijlers houdt de andere in evenwicht.”

De Kredietbank kan inderdaad mooie cijfers voorleggen. Verleden jaar steeg de nettowinst met 10 % tot 11,55 miljard frank. Het is de enige Belgische bank in de wereldranglijst van de honderd meest rendabele banken, zoals opgesteld door het Britse ratingbureau IBCA. Dat zal nog verbeteren. D’Hondt : “De banken met de grootste fusieplannen hopen met die operatie het wegsnoeien van dubbelgebruik op termijn 10 % winst te genereren. Wij willen hetzelfde bereiken door onze interne structuur efficiënter te maken. Zonder de externe druk van een nieuwe partner. Kredietbank is klaar voor de EMU.”

HANS BROCKMANS

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content