Voka: ‘Groei is onze enige sociale zekerheid’

© belga

Het Vlaams netwerk van ondernemingen roept de volgende regering(en) op concrete maatregelen te nemen en geen halve beloftes te maken. Voka legt alvast enkele pijnpunten bloot.

Nog voor de definitieve verkiezingsresultaten heeft ondernemersorganisatie Voka een takenlijst klaar voor de nog te vormen nieuwe regeringen in ons land.

Investeren in mobiliteit

Volgens Voka moet de overheid meer investeren in de mobiliteitsinfrastructuur. Voka wijst in dat verband op een bekend pijnpunt in ons land: ‘België is Europees kampioen filerijden en we slagen er niet in om grote wegenwerken binnen een haalbare termijn te realiseren’. Voka vraagt 150 miljoen euro per jaar extra om de achterstand inzake mobiliteits-infrastructuur te halveren.

Waar voor je geld

Volgens de ondernemersorganisatie scoren de openbare diensten in ons land op bepaalde vlakken ‘minder goed dan we denken’. Bovendien loopt de kostprijs van alle overheden samen te hoog op, waardoor België af te rekenen krijgt met de hoogste lastendruk in de eurozone. Oplossing: ‘Elke lokale, regionale of federale overheidsdienst moet drastisch zijn efficiëntie verhogen, of meer doen met minder extra geld, kortom. Voka stelt voor om de overheidsuitgaven tot 2019 met amper 1 procent in plaats van 3 procent te laten toenemen.

Lagere loonkosten

Voka benadrukt zondag nog een keer het probleem van de hoge lasten op arbeid in België. Gemiddeld kost een uur arbeid 16 procent meer dan in de buurlanden, luidt het. De ondernemersorganisatie vraagt een lastenverlaging op alle lonen van 9 miljard euro. Daarmee zou de loonkostenhandicap voor de helft kunnen worden ingeperkt, en komen er – volgens Voka-berkeningen – 150.000 extra jobs in vijf jaar tijd bij.

Meer netto voor wie werkt

Hoewel de lasten op arbeid hoog zijn, verdienen werknemers in België niet meer dan elders. Oplossing: werken moet lonender worden, en de koopkracht van werkenden versterken. Voka berekende dat van het brutoloon ruim 50 procent afgeroomd wordt door de overheid. Voka ziet een oplossing in het verhogen van de belastingvrije som. ‘Wanneer die som wordt verhoogd van 6.800 naar 8.600 euro, betekent dit maandelijks 50 euro netto voor elke medewerker. Op jaarbasis levert dit dus 600 euro netto meer aan inkomen op,’ luidt het.

Competitieve energieprijzen

Volgens Voka kan de industrie in ons land zich enkel blijven ontwikkelen als het energie- en milieubeleid opnieuw competitief wordt. Een ingreep in de energiekosten is aan de orde, aangezien Belgische bedrijven op dit moment 12 tot 20 procent meer voor hun energie betalen dan ondernemingen in de buurlanden. Oplossing: de steun voor groene stroom hervormen en enkel nog investeringen te steunen in plaats van productie. De kosten van het energiebeleid zouden dan het best gefinancierd worden uit algemene middelen in plaats van via de energiefactuur. (BO)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content