‘Risico’s bankensector zijn niet verdwenen’

Bill Winters (R), CEO van Standard Chartered, wordt geïnterviewd op klimaatconferentie COP26 -- Foto door PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Dat het windstil is in de bankensector na de recente marktturbulentie betekent niet dat het gevaar volledig geweken is, meent Standard Chartered-topman Bill Winters. De Amerikaanse CEO van de Britse kredietverstrekker ontwaart nog steeds weeffouten in het bankensysteem.

In een interview met het Amerikaanse zakenmedium CNBC laat Winters zijn licht schijnen over het bankentumult van vorige maand, dat via snel ingrijpen door toezichthouders de kop werd ingedrukt. Hij waarschuwt dat de “dramatische verandering in het macro-economische klimaat” – lees: de snelle renteverhogingen om de stijgende inflatie te beteugelen – problemen bij sommige banken kan doen aanzwellen tot grote complicaties.

Nefast renteklimaat

Na jaren van lage rente kwam het begin vorig jaar tot een keerpunt in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Door de hoge inflatie in de VS ging de rente pijlsnel de hoogte in. Die renteverhogingen “hebben een aantal onderliggende gebreken in bedrijfsmodellen blootgelegd, of gebreken verergerd waarvan we wisten dat ze bestonden, maar misschien niet inzagen hoe ernstig ze waren”, merkt Winters op. “Die gebreken zijn er nog steeds”, klinkt het verder.

Daarnaast “zijn er andere onevenwichtigheden ontstaan tijdens deze lange periode van zeer lage rentevoeten, die nog niet tot uiting zijn gekomen. Het is aan ons om te begrijpen waar die zitten om te anticiperen op de veranderingen die kunnen komen”, aldus de CEO.

Dubbel effect

Waarop doelt de Amerikaan precies? Het feit dat banken, zeker in de Verenigde Staten, nog altijd in grote mate gefinancierd worden door ‘vreemde middelen’. Omdat het eigen vermogen relatief beperkt is, blijven de financiële instellingen onderhevig aan deposito’s, terugtrekkingen, en marktfinanciering die kan terugvallen.

De gekapseisde Silicon Valley Bank (SVB) investeerde het geld van haar klanten, jonge tech- en groeibedrijven in techwalhalla Silicon Valley, steeds meer in overheids- en hypotheekobligaties op lange termijn. Vorig jaar gaapte al een enorme ‘duration’-kloof tussen de kortetermijnverplichtingen van de bank tegenover haar depositohouders en haar langetermijnbeleggingen.

De renteverhogingen hadden voor SVB vervolgens een dubbel effect: haar obligatieportefeuille daalde in waarde, en het gratis geld dat in de jaren daarvoor naar de techsector vloeide, droogde op.

Mistasten van toezichthouders

Hoewel de bankenbons het kordate optreden van de toezichthouders prijst, stipt hij aan dat de hetze rond Credit Suisse en SVB ook enkele tekortkomingen in de regelgeving aan het licht heeft gebracht. Het bestrijden van deze weeffouten vergt een delicate evenwichtsoefening; te veel regelgeving kan de markt verstikken, betoogt Winters.

“Er zijn duidelijk enkele lacunes in de regelgeving aan het licht gekomen en ik twijfel er niet aan dat we de specifieke gaten die zijn vastgesteld, zullen opvullen”, zegt de Standard Chartered-topman. Maar: “Als we niet oppassen, dreigt overregulering.”

Dat mogelijke mistasten van toezichthouders wordt ook als een probleem gezien door Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA). In een recent interview met Trends, naar aanleiding van de bankenhetze, liet de gewezen Belgische minister van Financiën het volgende optekenen: “Regulatoren hebben altijd de neiging om zichzelf te wapenen tegen oorlogen die al gevochten werden. Er wordt nog steeds te weinig rekening gehouden met innovaties in het bankwezen.”

Lees meer:

Standard Chartered, dat als belangrijkste markten Azië en opkomende economieën heeft, maakt woensdag zijn winstcijfers bekend.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content