Planbureau optimistischer over economische groei

Het Federaal Planbureau stelt vast dat de Belgische economie vertraagt, maar verwacht dat een recessie dit jaar kan worden vermeden. Het Planbureau gaat nu uit van een economische groei met 1 procent dit jaar. In 2022 was er nog een groei van 3,1 procent.

Daarmee is het Planbureau optimistischer dan in eerdere prognoses. De groeiprognose voor dit jaar is 0,5 procentpunt hoger. Uiteindelijk blijkt de economie beter stand te houden dan verwacht en zijn de zorgen over de energiebevoorrading minder groot. 

De jaarinflatie zou halveren: van 9,6 procent in 2022 tot gemiddeld 4,5 procent dit jaar. Dat is inclusief een verlaagd btw-tarief van 6 procent en een verhoging van de federale accijns. Twee weken geleden ging het Planbureau nog uit van een jaarinflatie van 4,8 procent. Toen werd nog geen rekening gehouden met de definitieve verlaging van de btw op de energiefactuur. 

Het Planbureau verwacht dat de spilindex dit jaar slechts één keer zal worden overschreden: in augustus. Ook in 2024 zou de spilindex worden overschreden, in februari. In de eerdere prognoses was nog sprake van twee overschrijdingen dat jaar.

De koopkracht (het reëel beschikbaar inkomen, red.) van de gezinnen daalde vorig jaar nog met 1,6 procent, als gevolg van de hoge inflatie en uitgestelde loonindexering voor heel wat werknemers. Dit jaar verwacht het Planbureau een herstel van het reëel beschikbaar inkomen, met 4,2 procent. Maar terwijl er vorig jaar nog 100.000 banen gecreëerd, zou die groei dit jaar beperkt blijven tot 38.000, zegt het Planbureau. De werkgelegenheidsgraad zou dan ook slechts licht stijgen, met 0,3 procentpunt tot 72,3 procent.

Partner Content