‘Het Marshallplan is niet het hele beleid van Wallonië’

© belga

Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS) doet zijn beleidsplannen uit de doeken. Ondanks de besparingen die de Waalse regering doorvoert blijft het Marshallplan prioritair.

Misschien had Jean-Claude Marcourt (PS) ervan gedroomd om Waals minister-president te worden, maar hij lijkt meer dan tevreden met de ruime portefeuille die hem werd toevertrouwd: economie, industrie, innovatie en de digitale overgang, een van de stokpaardjes van de liefhebber van technologische gadgets. Marcourt gaf zijn eerste grote economische interview van de nieuwe legislatuur.

Jean-Claude Marcourt: “Ja, de middelen die naar de concurrentiepolen vloeien, worden behouden. We zijn wel van plan om het Marshallplan opnieuw te focussen op zijn puur economische krachtlijnen. Het plan heeft een uiterst positief imago en was een beetje het slachtoffer van zijn succes. Iedereen wou erbij horen en daardoor verloor het plan een deel van zijn duidelijkheid.”

Welke maatregelen wil u dan uit het Marshallplan verwijderen?

“Dat zal besproken worden in de regering. Het Marshallplan is niet het hele beleid van Wallonië, zelfs niet het hele economische beleid. De toestand van de begroting dwingt ons om keuzes te maken. De vraag is, bijvoorbeeld, of milieubudgetten, die het verdienen om verdedigd te worden maar op korte termijn geen economische impact hebben, wel moeten opgenomen worden in het Marshallplan.”

De enveloppen om de onderzoeksprojecten die door de concurrentiepolen worden geselecteerd te financieren, blijven dus.

“Ja, de nodige enveloppen zullen er zijn. Maar we hebben een evaluatiecultuur ingevoerd. Zelfs beleid dat goed presteert, wordt geëvalueerd en indien nodig verfijnd. Ook voor de concurrentiepolen moeten we, los van het budget, helderheid aan de dag leggen om de organisatie, de transversaliteit en de werkwijze opnieuw te bekijken. Alles moet altijd nog eens van alle kanten bekeken kunnen worden.”

De verantwoordelijken van de concurrentiepolen vrezen dat wordt geschaafd aan de budgetten voor internationalisering en dat de middelen van de overheid toegespitst worden op investeringen in Wallonië. Is dat een te verwachten evolutie?

“Sommige markten ontwikkelen zich ver van ons. Het is aan ons om te bepalen hoe we de groeivectoren in die landen kunnen aanwenden, hoe we kunnen deelnemen aan hun succes en een fatsoenlijke feedback kunnen krijgen. Dat is een ingewikkelde oefening, maar als we die richting niet uitgaan, dreigen we alles te verliezen omdat de Europese groei zo zwak is. De middelen voor de internationalisering worden dus behouden.”

Geldt dat ook voor de samenwerking van de polen met het Awex (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers) betreffende de sectorale attachés in het buitenland?

“Ja, ik noem dat de politiek van de ecosystemen. Als een investeerder weet dat hij geschoolde werkkrachten en bekwaamheid in onderzoek kan vinden en een netwerk van ondernemingen waarop hij kan steunen, dan weegt dat door in de investeringsbeslissing. De concurrentiepolen dragen dat allemaal aan en wij willen die aanpak nog intensifiëren. Daarom bestudeert een cel van de Sogepa (overheidsorgaan dat zich bezighoudt met ondernemingen in herstructurering, nvdr) manieren om onze economische ecosystemen op structurele wijze te versterken. Dat wordt een van de krachtlijnen van ons beleid in de komende maanden.” (CDC)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content