Geert Bourgeois (N-VA) wil Vlaamse justitie

© Belga

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) pleit voor een volledig eigen Vlaams justitie-apparaat, ‘als is daar wel een nieuwe staatshervorming voor nodig’.

Als het van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) afhangt, komt er een Vlaamse justitie. Al is daar volgens Borgeois wel eerst een nieuwe staatshervorming voor nodig, zei hij zaterdag tijdens de viering van 200 jaar rechtsfaculteit aan de universiteit van Gent.

Sinds de zesde staatshervorming van 2014 zijn er heel wat bevoegdheden overgeheveld van het federale niveau naar de deelstaten. Daaronder vallen ook heel wat justitiële bevoegdheden: de juridische eerstelijnsbijstand, organisatie en werking van de justitiehuizen en het elektronisch toezicht.

Bourgeois, alumnus van Gentse rechtsfaculteit, wil evenwel nog meer Vlaamse autonomie op het vlak van justitie. Daarmee zou België overigens het ‘normale’ voorbeeld volgen van andere federale landen zoals Canada, Duitsland of de Verenigde Staten.

“Persoonlijk wil ik dat Vlaanderen een eigen gerechtswezen kan organiseren zoals in de meeste federale staten”, zei Bourgeois zaterdag.

Volgens de Vlaams minidter-president is de Belgische gerechtswereld namelijk te heterogeen. “De Vlaamse visie op de organisatie en werking van het gerecht is niet dezelfde als de Franstalige. Ook daarom is het aangewezen justitie over te hevelen naar de deelstaten”, zei de minister-president in de Arteveldestad.

Om ‘het beginsel van eenheid van rechtsmacht’ te behouden, wil Bourgeois niet weten van een splitsing tussen federale en deelstatelijke rechtbanken. Het zouden net de deelstatelijke, en dus onder meer de Vlaamse, rechtbanken zijn die ‘instaan voor de handhaving van alle rechtsregels die op een geschil toepasselijk zijn, of ze nu deelstatelijk dan wel federaal of, in toenemende mate, Europees zijn’.

Tot slot liet Bourgeois ook even zijn licht schijnen op de rectorverkiezingen aan de Gentse universiteit, die door een ‘absurde en verlammende procedure’ na een vijfde stemronde nog steeds geen opvolging voor Anne de Paepe heeft opgeleverd. “Het is mijn hoop én mijn wens dat de Universiteit Gent, een grotere rol gaat spelen in Vlaanderen, zowel economisch als maatschappelijk”, besloot Bourgeois.

Partner Content