“EU produceert armoede” (KUL-hoogleraar Ides Nicaise)

© Belga

Door in haar beleidskeuzen economische belangen en vrije markt te laten primeren boven solidariteit heeft de Europese Unie ook aanleiding gegeven tot een stijging van de armoede.

Volgens de jongste schattingen van Eurostat waren er in 2007 liefst 79 miljoen Europeanen of 16% van de EU-bevolking financieel bestaansonzeker. Dat stelt professor Ides Nicaise van het HIVA, het onderzoeksinstituut aan de K.U.Leuven voor arbeid en samenleving.

De EU-uitbreiding is onvoldoende begeleid geweest met sociale maatregelen. Om te concurreren met hun westerse buren hebben de voormalige Oostbloklanden fors gesnoeid in hun sociale uitgaven. Ook de liberalisering van basisdiensten heeft mensen in moeilijkheden gebracht. In België zijn gas en elektriciteit minder gewaarborgd dan vroeger.

De Lissabon-strategie om in te zetten op technologische innovatie heeft de vraag naar laaggeschoolde arbeid doen dalen. De EU heeft bovendien het verschil in inkomen tussen werken en niet-werken willen vergroten. De verlaging van de werkloosheidsuitkeringen, die hiervan het gevolg is, heeft vele werklozen onder de armoedegrens doen belanden.

Nicaise pleit ervoor dat de EU bij elk beleidsvoorstel nadenkt over de sociale gevolgen. “Recent heeft de Europese Commissie een instrument naar voren geschoven dat hiertoe kan bijdragen, met name de sociale-effectenrapportering”, aldus Nicaise die voorts pleit voor een nieuwe visie op armoedebestrijding en bijsturing van de Lissabon-strategie.

“Wil men armen werkelijk in staat stellen om actief te participeren aan de samenleving moet men hen niet het mes op de keel zetten maar investeren in hun vermogens”. Nicaise pleit tot slot voor een gecoördineerd beleid van sociale minimumstandaarden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content