Lenen van je lief, je ouders of je vrienden voor je bedrijf?

© Getty Images/iStockphoto
Geoffrey Minne
Publishing Partner

Publishing Partner verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

3 februari 2017, 16:21 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 07:14

Als mensen uit je omgeving – je ouders, je partner, je vrienden – je willen helpen door te investeren in je bedrijf, dan maak je daar maar beter goede afspraken over.

Als je financiële steun krijgt uit je omgeving, hoe zorg je er dan voor dat dat fiscaal en juridisch goed geregeld is voor alle partijen? Je kan je friends, family of fans bij je project betrekken door hen medeaandeelhouder te maken. Zo worden ze mede-eigenaar van je bedrijf en wordt hún inbreng eigen inbreng voor je bedrijf. Wil je zelf graag alle controle in handen houden, dan kies je beter voor een lening. De overheid moedigt deze vorm van investeren aan door de kredietgevers fiscaal te belonen en door voor een gedeelte borg te staan met de WinWin-lening en de recente Tax Shelter-regeling voor startende ondernemingen, die sinds 1 januari 2016 geldt.

Wat je moet weten over de WinWin-lening

Wat is het?

– De WinWin-lening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar.

– De rentevoet voor 2016 bedraagt maximaal 2,25 % en minimaal 1,125 %.

– Een WinWin-lening is een achtergestelde lening. Toch betekent dat niet dat de kredietgever heel zijn kapitaal kwijt is als het fout gaat: bij een faillissement kan je als investeerder toch 30 % recupereren via een eenmalige belastingvermindering, zo wordt het risico toch beperkter. Om van die belastingvermindering te genieten, moet je wel de ondernemer in gebreke stellen via een aanmaning.

– Fiscaal is een WinWin-lening interessant omdat je niet alleen de afgesproken rente kan incasseren, maar ook een belastingvermindering krijgt van 2,5% van het nog uitstaande kapitaal.

Voor wie?

– Een WinWin-lening kan niet alleen voor starters, maar voor alle kmo’s. Een kmo kan zo tot 200.000 euro ontlenen. De jaaromzet mag wel niet hoger zijn dan 50 miljoen euro ofwel mag het balanstotaal niet hoger zijn dan 43 miljoen euro. Het bedrijf moet ook minder dan 250 werknemers hebben. Niet meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten mogen in het bezit zijn van één of meerdere grote ondernemingen.

– WinWin-leningen kunnen ook aan vzw’s worden gegeven, als ze beschouwd kunnen worden als kmo; daarvoor moeten ze commerciële activiteit hebben.

– Je kan ook in bijberoep genieten van een WinWin-lening, maar dan moet je wel een ondernemingsnummer hebben of minstens aangesloten zijn bij een sociale kas voor zelfstandigen.

– Als kredietgever mag je gedurende de hele looptijd van de WinWin-lening zelf geen kredietnemer zijn van een andere WinWin-lening.

Van wie?

– De kredietgever moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten.

– Een WinWin-lening kan niet als de kredietgever werknemer is van de kredietnemer. Ook als de kredietnemer een zelfstandige is, mag kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner zijn.

– Als de kredietnemer een rechtspersoon is, mag je als kredietgever geen aandeelhouder zijn of niet benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat hebben binnen die rechtspersoon. Datzelfde geldt voor de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van de kredietgever.

– Als privépersoon kan je maximaal 50.000 euro lenen aan een ondernemer.

– Als je in je omgeving niemand hebt die je krediet wil en kan geven, betekent dat nog niet dat een WinWin-lening niet kan voor je bedrijf. Op een onlineplatform als www.winwinner.be kan je op zoek gaan naar een particulier of ondernemer die in je bedrijf wil investeren onder de voorwaarden van een WinWin-lening.

Wat je moet weten over Tax Shelter-regeling

Wat is het?

– Als je als privépersoon investeert in een beginnende onderneming, mag je 30% van het geïnvesteerde bedrag aftrekken van je belastingen als die starter een kmo is. Investeer je in een micro-onderneming, dan stijgt die aftrek tot 45%.

– Een vennootschap kan maximaal 250.000 euro ophalen tijdens zijn bestaan.

– Als investeerder mag je in dit systeem per jaar maximum 100.000 euro investeren.

Wat kan er niet?

– Deze Tax Shelter-regeling geldt voorlopig nog niet voor investeringen die je doet via crowdfunding of een startfonds.

Voor wie?

– Deze maatregel is er voor kleine vennootschappen die aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Voor meer informatie over deze nieuwe steunmaatregel van de overheid en de voorwaarden kan je terecht op de website van het ministerie van Financiën.