‘Werkloosheid in OESO-landen blijft stijgen tot eind 2013’

© Reuters

Volgens een nieuw rapport van de OESO zal de werkloosheid in de OESO-landen blijven stijgen tot eind 2013. Ondertussen bedraagt de jeugdwerkloosheid in Spanje al 52% en in Italië 36%.

Het meest recente Outlook-rapport over werkloosheid in de OESO-landen schetst een weinig hoopvol beeld. Tot minstens eind 2013 blijft de werkloosheid in de OESO-landen gemiddeld 7,7%. In de eurozone stond de teller in mei op 11,1%. Maar wat de OESO vooral zorgen baart, is de werkloosheid bij Europese jongeren en laaggeschoolden die sterk gestegen is sinds het begin van de wereldwijde economische crisis in 2007.

‘Jongeren grootste slachtoffer van de crisis’

De OESO is duidelijk: jongeren en laaggeschoolden zijn de grootste slachtoffers van de economische crisis. “Jongeren lopen het meeste risico op langetermijnschade aan hun loopbaan en leven”, zegt secretaris-generaal van de OESO Angel Gurría. Het aantal werkende laaggeschoolden daalde ook, in Italië bijvoorbeeld met 5% sinds 2007.

Binnen de eurozone bevinden vooral Italiaanse en Spaanse jongeren zich in de gevarenzone. In Spanje is maar liefst meer dan de helft van de jongeren werkloos. Vijf jaar geleden was dat nog geen 20%. Ook in Italië blijft de jeugdwerkloosheid toenemen: meer dan 36% van de jongeren is er werkloos. De Franse jongeren bleven echter ook niet gespaard. “Samen met de laaggeschoolden zagen ook zij hun risico op langetermijnwerkloosheid toenemen”, aldus de OESO.

Tijdelijke arbeidscontracten

Zowel in Spanje als in Italië werden er vooral arbeidsplaatsen gecreëerd met tijdelijke arbeidscontracten. Dat is een van de redenen voor de stijgende jeugdwerkloosheid en de zeer lage werkzekerheid. In Italië is bijna de helft van de personen met een tijdelijk contract jonger dan 24 jaar. De OESO vraagt daarom dat er een beter evenwicht komt tussen vaste en tijdelijke contracten, zowel in Italië als in Spanje.

Een tweede oorzaak van de jeugdwerkloosheid is een gebrek aan ervaring bij jongeren, waardoor het voor hen moeilijker is om in volle crisis aan de bak te komen.

Hervormingen

Spanje en Italië, twee van de Europese zorgenkindjes, hebben alvast pogingen ondernomen om hun arbeidsmarkt te hervormen. De OESO juicht dat toe, maar waarschuwt dat de hervormingen niet garant staan voor een dalende werkloosheid. “De hervormingen in Spanje zijn een stap in de goede richting”, zegt de organisatie. “Er moet echter ook iets gedaan worden aan het feit dat bedrijven om de verkeerde redenen voor tijdelijke contracten kiezen.”

In het geval van Italië klinkt het bij OESO een beetje als ‘beter laat dan nooit’. “De OESO vroeg Italië al lang om de arbeidsmarkt te hervormen”, zegt de organisatie. “Ook hier is de hervorming een stap in de goede richting, maar het land moet nog meer investeren in een hogere activeringsgraad.”

Inspanningen in OESO-zone nog onvoldoende

De OESO erkent dat ook de andere OESO-landen extra geld investeerden in de arbeidsmarkt, maar noemt die inspanningen nog onvoldoende om de toenemende werkloosheid tegen te gaan. De organisatie vraagt meer stages en opleidingen voor jongeren zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen verhogen. Ook de ongelijkheid in de OESO-landen moet aangepakt worden.

“Er moeten dringend meer arbeidsplaatsen komen en mensen moeten beter ondersteund worden in hun zoektocht naar werk”, voegt de organisatie er nog aan toe. Indien de landen de werkloosheid onder controle willen krijgen en terug willen dringen tot het niveau van voor 2007, zijn er maar liefst 14 miljoen extra jobs nodig. (GM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content