Alexander De Croo: “De begroting gaat voor alles.”

© belga

Voor Open Vld moet de federale regering een stevige tand bijsteken. Nieuwbakken partijvoorzitter Alexander De Croo heeft het dan in de eerste plaats over de begroting. Dat verduidelijkt hij in een interview met Trends.

“Enkel surfen op een hogere dan verwachte economische groei kan allerminst”, benadrukt De Croo. Voor hem moet het begrotingstekort tot 3 procent van het bbp zijn teruggebracht in 2012. Dit jaar al zwaarder saneren, zoals de Hoge Raad voor Financiën vraagt, beschouwt hij als een strijdpunt. “Maar we zitten niet alleen in de regering”, voegt hij er veelbetekenend aan toe.


Om de overheidsfinanciën op orde te krijgen is er volgens De Croo een staatshervorming nodig die de financieringswet herziet en bevoegdheden overhevelt naar de deelstaten. Hij denkt bijvoorbeeld aan ondernemingsfiscaliteit. Voor hem zijn dat fundamentelere punten dan BHV. Hij wil de splitsing van die kieskring voor eens en voorgoed gerealiseerd zien. De voorwaarden die hij eraan verbindt, zijn echter onaanvaardbaar voor de Franstaligen.


De voorzitter van Open Vld laat verstaan dat hij niet echt meer gelooft in een toekomst voor Opel in Antwerpen. Hij wil naar eigen zeggen de mensen geen valse hoop geven. “Insinueren dat de overheid de auto van de toekomst gaat bouwen, een soort nieuwe Vlaamse Minerva, is oneerlijk, want dat zijn luchtkastelen.” De Croo pleit voor opleiding, outplacement, het aantrekken van nieuwe activiteiten en het ondersteunen van diegenen die met nieuwe producten op de markt komen.


“Toptalent moet je goed betalen”, zegt hij in antwoord op vragen over AB InBev. Hij voegt er echter in een adem aan toe: “Natuurlijk heb ook ik vragen bij de grootte van die bonussen.” Bierbrouwer AB InBev ontslaat in België en betaalt terzelfder tijd monsterbonussen aan zijn topmensen. “We hebben te maken met een mondiaal bedrijf dat proactief optreedt omdat de markt verandert. De Belgen drinken minder bier.”

De Croo voegt eraan toe: “De macht verschuift gedeeltelijk terug naar de maatschappij, de politici en dat is niet eens zo slecht. De droom van ‘de markt reguleert zichzelf’ heeft tot uitwassen geleid die je moet aanpakken. De overheid zou principes kunnen vastleggen waaraan bonussen moeten voldoen. Dat is echter geen zaak om op Belgisch niveau te regelen. Het moet Europees, ja zelfs mondiaal gebeuren. In Europa is er alvast beweging daarover.”

Boudewijn Vanpeteghem

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content