HET POTENTIEEL VAN BRUSSEL

Ruimtelijke ordening.

In het raam van de opstelling van het toekomstige GOP (Gewestelijk Ontwikkelingsplan) heeft staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening, Eric André, een twintigtal studies besteld. Die sectorale analyses vergelijken Brussel met de Rand, maar ook met andere Europese steden. De conclusies hebben al bepaalde verbeteringen aan het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) aangebracht.

Catella-Codemer bestudeerde de kantoorsector. We hadden een gesprek met Richard Boomer, hoofd van de Investment Services en lid van het directiecomité.

IMMOTRENDS. De reglementering op de ruimtelijke ordening zou ten dele verantwoordelijk zijn voor de stagnatie van de kantoorprijzen in Brussel. Hoe verklaart u dat?

RICHARD BOOMER. De opstelling van het GOP, dat onder meer tot doel had de anarchie op de kantoormarkt een halt toe te roepen, heeft een averechts effect gehad. Uit vrees dat ze opnieuw zouden terechtkomen in een juridisch keurslijf, wat uiteindelijk zou leiden tot de blokkering van hun projecten, hebben een heleboel marktspelers verschillende aanvragen voor risicovolle bouwactiviteiten ingediend. In die tijd verantwoordde de toestand op de markt een dergelijke toevloed niet. In werkelijkheid heeft het GOP een soort van speculatiebel gecreëerd.

Omdat het aanbod niet echt overeenstemde met de vraag, zijn de prijzen jarenlang bijna ongewijzigd gebleven. Nu zijn die gebouwen, dankzij de economische groei, uiteindelijk toch gerealiseerd en bezet geraakt. We bevinden ons bijna in een toestand van schaarste. In de twaalf volgende maanden verwachten we ons aan een sterke druk op de prijzen. Daarom is de vastlegging van een duidelijk juridisch kader van uitzonderlijk belang. Er wordt dan ook met ongeduld gewacht op de ratificatie van het GBP, het Gewestelijk Bestemmingsplan, omdat daarin zal vermeld staan wat er in het Brussels gewest toegelaten is. Het klimaat van onzekerheid dat nu al maanden heerst, heeft tot gevolg dat de investeerders wegvluchten.

Uw studie beklemtoont dat de groeibedrijven de 19 gemeenten verlaten. Kan het Gewest dat fenomeen indijken?

Het beschikbare aanbod beantwoordt niet aan de noden van die ondernemingen. Oorspronkelijk wou het GBP de kantoren vooral concentreren rond de stations. Maar die, vaak grote, gebouwen zijn geschikt voor bedrijven van het administratieve type. Aan de verwachtingen van groeibedrijven – mobiliteit, een kwaliteitsvolle omgeving en de mogelijkheid om snel vierkante meters te kunnen bijnemen – wordt op dit ogenblik niet tegemoet gekomen in de Brusselse regio. Het ideaal zou zijn om bedrijvenparken te ontwikkelen, naar het voorbeeld van wat er in de Rand bestaat. In dat verband is het gebied van Anderlecht dat naast de ring ligt, maar ook Haren (tussen het kanaal en de Haachtse Steenweg) best geschikt voor dat soort van ontwikkeling.

U legt ook de nadruk op de primordiale rol van de Europese wijk…

Inderdaad, dankzij zijn unieke rol als hoofdstad van Europa beschikt Brussel over een marketinginstrument van onschatbare waarde. Maar wat stellen we vast? In plaats van te fungeren als visitekaartje, wordt de Leopoldwijk haast aan haar lot overgelaten. In dat gebied zouden aanzienlijke inspanningen moeten geconcentreerd worden. Men zou de hoogte van bepaalde gebouwen kunnen optrekken en op die manier de aanleg van aangename vrije ruimten op de begane grond mogelijk maken. Brussel beschikt beslist over een potentieel. Al wat nodig is, is de ambitie om het te ontwikkelen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content