Gewogen en…

Elke keer er een nieuwe versie verschijnt, rijst het probleem opnieuw : u moet een keuze maken tussen Netscape Communicator en Microsoft Internet Explorer. Een keuze die niet lichtzinnig mag gemaakt worden als het over de verkenning van het Web en Internet gaat…

De twee belangrijkste navigatieprogramma’s voor het Web zijn aan hun vierde versie toe. De vorige waren steeds tegelijk uitgekomen voor zowel Netscape als Microsoft. Deze keer heeft Netscape een lengte voorsprong met zijn Communicator 4.02 die een aantal weken geleden uitkwam. Wanneer dit artikel geschreven werd, was Internet Explorer nog maar aan zijn (tweede) betaversie toe. De definitieve versie zou nu normaal moeten beschikbaar zijn.

Op alle vlakken lijkt Internet Explorer de Navigator (de browser die gebruikt wordt door Communicator) in kwaliteit te overtreffen, met heel wat belangrijke nieuwigheden. Het enige nadeel komt voort van een van die nieuwigheden : de integratie in Windows, wat het veel minder interessant maakt voor andere besturingssystemen, waarvoor het programma overigens nog niet bestaat.

Om het programma te kunnen gebruiken, moet het opgehaald worden. En om het te mogen downloaden, moet doorgaans betaald worden. Mis ! Zijn politiek om het Net te veroveren getrouw, biedt Microsoft zijn Internet Explorer nog steeds gratis aan. U hoeft het enkel te downloaden. Op het eerste gezicht lijkt dat een snelle operatie omdat het bestand dat moet gedownload worden amper 500K groot is. Dat is weinig, dat is zelfs verdacht. Maar daarover later meer…

Netscape daarentegen gaat verder met de politiek die ingevoerd werd bij de vorige versies van Communicator. Het programma moet betaald worden, tenzij het gebruikt wordt door caritatieve of educatieve organisaties. De anderen moeten 59 dollar betalen voor de standaardversie en 79 dollar voor de professionele versie.

Nadat het gedownload is, bestaat de volgende stap voor alle programma’s uit de installatie. Vooraf nog de bemerking dat beide programma’s een duidelijke tendens vertonen om zwaarder te worden. Voor de Netscape Navigator moet 30MB vrij zijn op de harde schijf (40MB voor de professionele versie), terwijl voor Internet Explorer ten minste 43MB nodig is.

De installatie

van de Netscape Navigator is heel misschien iets te eenvoudig. De installatiewerkzaamheden beperken zich tot de bevestiging van de operatie. De gebruiker kan niet kiezen uit de verschillende onderdelen die geïnstalleerd worden. Het is zelfs best mogelijk dat hij nooit zal gebruik maken van sommige geïnstalleerde onderdelen.

Internet Explorer bestaat uit een heel klein bestand. Wanneer het installatieprogramma opgestart wordt, verschijnt een hele reeks dialoogvensters waarmee een keuze kan gemaakt worden uit de verschillende elementen. De installatie kan dus helemaal gepersonaliseerd worden. De verrassing komt echter pas daarna, vermits, om het programma te installeren, een verbinding met het Internet tot stand gebracht moet worden. Het is bovendien een stevige verrassing, 15MB groot om precies te zijn. Dus heel wat uurtjes verbinding in het vooruitzicht. Een goede raad (gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring) : voer de operatie in de vroege morgen uit eerder dan ’s avonds of ’s nachts. Uiteraard kan die hele operatie vermeden worden als het programma ook op cd-rom verschijnt.

Als overigens het downloaden gebeurd is, betekent dat nog niet dat de installatie afgerond is. Het programma gaat zichzelf nog decompresseren, zijn onderdelen installeren en het bureaublad aanpassen… Kortom, een operatie die opnieuw heel wat minuten in beslag neemt.

Eerste indrukken

Als de installatie gebeurd is, kan de gebruiker zich op de nieuwe icoontjes storten om zijn programma op te starten. In versie 4 van Netscape krijgt het webnavigatieprogramma Navigator een nieuw gezicht. Niet echt revolutionair want de Interface is nog altijd dezelfde, maar de knoppen in de werkbalk krijgen nu een aangenaam kleurtje mee. Voor de bedieningsbalk maakt Netscape meer en meer gebruik van een vormgeving die op die van Microsoft lijkt. Het gaat daarbij om de “platte” knoppen die hun intrede deden met Internet Explorer 3, maar ook in Office 8. Ter herinnering : die knoppen komen pas uit de balk te voorschijn als de muis erover bewogen wordt. Ook de werkbalk zelf kreeg dezelfde look.

De andere programma’s in de set ondergingen uiteraard dezelfde aanpassingen, maar fundamenteel blijven ze hetzelfde. Hoogstens is er een wijziging bij het leesprogramma voor de nieuwsgroepen (Collabra). Dat wordt nu een centrum voor boodschappenbeheer (elektronische post of boodschappen van nieuwsgroepen) van waaruit andere zoekvensters kunnen opgestart worden.

Bij Internet Explorer is het bureaublad volledig vernieuwd. Opgepast : om gebruik ervan te maken, moet de Internet Explorer geïnstalleerd worden in dezelfde taal als Windows. Als dat het geval is, wordt het bureaublad getransformeerd. De tekst van de links die erop staan, is nu onderlijnd. Als de muis erover gegleden wordt, lichten ze op en volstaat één klik. Ook de werkbalk is veranderd. Er is een nieuwe zone bijgekomen, die iconen bevat om Internet Explorer of het kanaalzoekprogramma op te starten.

Met de nieuwe versie van Internet Explorer verandert ook de klassieke Explorer, waarmee de harde schijf kan afgezocht worden. Men kan nu ook vanuit dat programma het Web verkennen. Internet Explorer 4 komt neer op de integratie van het Internet in het bureaublad. Met Windows 98 zal dat trouwens hetzelfde zijn. Het resultaat is een groter gebruiksgemak, ook al zullen wel een aantal nieuwe gewoonten moeten aangekweekt worden. Het is dan weer jammer dat het bureaublad duidelijk trager op het scherm komt (met een Pentium 133 Mhz en 48MB EDO-geheugen).

Beide programma’s

blijken even aangenaam in het gebruik. Het systeem van “bookmarks” in Navigator en van “favorite sites” in Explorer functioneert perfect. Allebei maken ze het mogelijk de links naar uw favoriete sites te ordenen en onder te brengen in een geheel van menu’s en submenu’s. Navigator heeft wel een licht voordeel op het vlak van het aantal klasseringsmogelijkheden, ook al wil dat in de praktijk het gebruik al eens bemoeilijken.

Beide zijn ook gelijkwaardig wat stabiliteit en bugs betreft. Ondanks het feit dat hij al aan zijn tweede subversie toe is, blokkeert de Navigator nog in een aantal gevallen.

Ook de Internet Explorer heeft zijn deel van fouten. Soms moet zelfs het hele systeem opnieuw opgestart worden door een vervelende druk op de reset-toets omdat Windows zelf niet meer stabiel is. Ondanks de ernst van dat soort fouten, moet toch een lichte voorkeur gegeven worden aan de Internet Explorer. Ter herinnering : de geteste versie was een beta. We mogen dus veronderstellen dat dit soort bugs er in de eindversie uitgehaald zal zijn.

Twee browsers

In de loop van de tijd zijn zowel Internet Explorer als Netscape Communicator ware softwarepakketten geworden die verschillende elementen omvatten om van de diverse functies van het Internet gebruik te kunnen maken. Zo bieden ze bijvoorbeeld allebei een programma voor het groepswerk op het koppel Internet/Intranet. Bij Microsoft heet dat NetMeeting, dat al in een vorige versie werd gebruikt. Bij Netscape is dat het programma Conference.

De eerste bedoeling van die pakketten blijft echter “surfen” op het World Wide Web. Op dat vlak staan beide programma’s schouder aan schouder. Allebei laten ze toe webpagina’s op het scherm te brengen. Netscape geniet daarbij van een licht voordeel omdat de jongste versie van de html-taal ermee kan gebruikt worden, een probleem dat voor de Internet Explorer in de eindversie moet opgelost zijn. De opbouw van het scherm verloopt voor beide even correct en het is moeilijk te zeggen welke van de twee het snelst is.

Allebei ondersteunen ze ook Java en JavaScript. De Internet Explorer ondersteunt bovendien de befaamde ActiveX-onderdelen van Microsoft.

Beide pakketten omvatten al wat nodig is om elektronische post aan te maken, te verzenden, te ontvangen en e-mail en nieuwsgroepen te beheren. De e-mail kan opgehaald worden met verschillende protocollen. Het is ook mogelijk berichten in de html-taal op te stellen die gebruikt wordt voor de webpagina’s, zodat die berichten de vorm kunnen aannemen van interactieve pagina’s. De programma’s laten uiteraard ook toe om berichten die in dat formaat werden aangemaakt te visualiseren.

Internet Explorer maakt gebruik van Outlook Express voor e-mail en de nieuwsgroepen. De gebruikers van Office 97 bevinden zich daarmee dan ook op bekend terrein, vermits ze al over Outlook beschikten voor het beheer van hun elektronische post. Deze Express-versie kan wel sneller opgeladen worden.

Bij de concurrentie maakt de Push-technologie zijn opwachting. Daarmee krijgt de gebruiker automatisch nieuwe beschikbare informatie doorgespeeld bij de server waar hij een abonnement heeft. Die kunnen dan automatisch op het bureaublad gedownload worden of aanleiding geven tot het verzenden van elektronische post.

Communicator maakt daarvoor gebruik van het programma Netcaster. Opgepast : niet vergeten het vakje op het downloadscherm van Netscape Communicator aan te kruisen anders moet heel de downloadprocedure vanaf het begin hernomen worden.

Internet Explorer gebruikt geen ander programma. De functies van WebCasting werden geïntegreerd. Die worden trouwens ook op het bureaublad afgebeeld. Op dat vlak heeft Explorer een voorsprong op Netscape.

Het blijft betreurenswaardig dat beide ondernemingen geen overeenstemming over een zelfde formaat konden bereiken. Het resultaat is dat ze incompatibel zijn met elkaar. Bijgevolg als een dienstverlener informatie aanbiedt met behulp van slechts een van beide programma’s, zal u zich daar niet kunnen op abonneren met het andere.

Netscape Communicator functioneert onder verschillende platforms : Windows 95 en NT, Windows 3.x., Macintosh of Unix. Internet Explorer daarentegen is op dit ogenblik slechts beschikbaar voor de 32-bit omgeving van Microsoft, met name Windows 95 of NT. Uiteraard zullen ook andere formaten op de markt verschijnen. We durven er echter veel op verwedden dat dan het aspect integratie van het Web in het bureaublad verloren zal gaan, met alle wijzigingen die dat met zich brengt. Dat is natuurlijk niet het enige voordeel van Internet Explorer, maar het blijft wel zijn grootste originaliteit.

De eindrekening

Wie van de twee moeten we nu kiezen ? Het blijft uiteraard een kwestie van smaak. Toch moet gezegd dat Internet Explorer, met alle nieuwigheden die hij met zich brengt, echt aantrekkelijk oogt. Als u Windows 95/NT gebruikt, moet dat uw keuze zijn. Voor alle andere platforms daarentegen, dient u voorlopig de voorkeur te geven aan Netscape Communicator. Maar hebt u dan wel echt een keuze ?

FABRICE CLAES

INTERNET EXPLORER 4.0 Veel nieuwigheden en bovendien gratis.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content