Faxen zonder files

Bruno Leijnse Redacteur bij Trends

E-mailpromotoren voorspellen het einde van de fax, terwijl anderen investeren in een publiek, gespecialiseerd… faxnetwerk.

“Een bepaald percent aan bestellingen-via-fax kan vandaag veel beter zuiver elektronisch verlopen,” luidde het nog in augustus bij BelSign, waar een combinatie van contracten, digitale certificaten en e-mail een goed alternatief heette voor fax. Intussen is echter op het Atlas Business Park in Nossegem IDX Belgium actief geworden, een netwerk van faxdiensten met toegevoegde waarde. Operationeel manager is Ril Torfs, informaticus en echtgenote van Rudy Mattheus, die er bestuurder wordt en president is van IDX Europe. Rudy Mattheus is een gewezen adviseur van de Europese Commissie op het gebied van breedbanddiensten en geen nostalgische dromer als het op technologie aankomt. “Natuurlijk groeit de wereld naar e-mail toe,” bevestigt hij, “maar het duurt zeker nog vier tot vijf jaar voor e-mail via het Internet competitief is.”

Wie er ook zo over denkt, is de eigenaar van International Data eXpress (IDX), Hsin Yen (van Taiwanese afkomst), die zijn netwerk vanuit Azië opbouwde, ook al is de hoofdzetel in Fairfax, Virginia, op de Amerikaanse Oostkust. Hsin Yen bouwt momenteel in Europa steunpunten uit voor zijn faxnetwerk met toegevoegde waarde. Voor een deel gebeurt dat met eigen kapitaal IDX Belgium is nagenoeg 100 % IDX International voor een deel zoekt hij franchisenemers, vooral telecombedrijven. Zijn doelgroep in Europa zijn vooral reisbureaus en import-exportbedrijven met veel internationaal faxverkeer. Hij biedt hen via een eigen netwerk een hele reeks faciliteiten en bovenop een forse korting vergeleken met de tarieven voor internationaal telefoonverkeer van Belgacom.

Markt is 38 miljard dollar waard

IDX Belgium is gestart met 6 werknemers. “Wij leggen ons toe op Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa,” zegt Ril Torfs. Behalve vijf steunpunten in Taiwan, heeft IDX een eigen knooppunt in Hongkong en overeenkomsten met Guangzhou Cable TV in de Volksrepubliek en met Sonic, een Internet Service Provider uit Shanghai (beide overheidsbedrijven). Zuid-Amerikaanse knooppunten zijn er in Sao Paulo, Santiago, Lima en Panama. Oost-Europa wordt bediend vanuit een hub in Boedapest en ook in Londen en Johannesburg heeft IDX voet aan de grond. Volgens onderzoeker IDC is de internationale markt voor faxoproepen 38 miljard dollar waard en maken ze op sommige verbindingen, vooral tussen Europa en het Verre Oosten 60 tot 70 percent van het internationaal telefoonverkeer uit.

Het concept

van het IDX’ CyberFax-product is bijzonder eenvoudig : achter de fax van de klant wordt een “CyberID” doosje ter grootte van een sigarenkistje op de lijn gezet. Als de klant een internationaal nummer intikt op de fax, wordt de communicatie onderschept en naar de toegangspoort ( CyberPost) van het eigen IDX-netwerk afgeleid. Daar wordt de fax zo goedkoop mogelijk gerouteerd. In het land van bestemming wordt de fax weer over het lokale telefoonnetwerk naar de opgeroepene geleid. De klant betaalt dus twee nationale (mogelijk lokale) gesprekken en het vervoer over het interne IDX-netwerk. Dat laatste is zoals alle privé-netwerken vooral een zware vaste kost, die met elke bijkomende eenheid verkeer lichter om dragen wordt. De lanceervoorwaarden van de dienst zoals hij in België wordt aangeboden, zijn zeer soepel : de klant huurt geen hardware of software (zelfs niet de CyberID) en legt zich ook niet vast op minimumvolumes of termijnen. Hij kan van de ene dag op de andere opzeggen. Wel is het zo dat IDX grotere kortingen geeft, naarmate de klant meer internationale trafiek genereert : 10 percent korting tussen 5 en 10.000 frank per maand, 30 percent voor wie meer dan 50.000 frank uitgeeft en zelfs 35 % voor wie speciaal veel faxt naar één bepaald land. Als de IDX-dienst uitvalt, is er voor de klant geen man overboord : hij kan zijn fax gewoon via Belgacom blijven gebruiken.

Fax and forget

Het West-Europese knooppunt van het IDX-netwerk staat sinds juni in de gebouwen van WorldCom in de Brusselse Wetstraat. Daar is ook de call gate room waarnaar de faxen van Belgische abonnees worden geleid. “IDX was onze eerste klant in Brussel, een zeer belangrijke klant,” zegt commercieel directeur Thierry Bosser, die op gebied van marketing interessante synergieën ziet met IDX.

Monitoring wat in het jargon customer care heet is een essentieel onderdeel van de dienstverlening van IDX, dat zijn service verkoopt onder het motto fax and forget. “Wij garanderen dat de fax wordt afgeleverd, al zijn er natuurlijk gevallen van overmacht ( nvdr geen papier, toestel defect…),” zegt Ril Torfs. In de lokalen van IDX Belgium in Nossegem schuiven de meldingen over de monitor. Via twee 64K-huurlijnen naar het systeem bij WorldCom wordt hier overdag het verkeer in Europa opgevolgd. ’s Nachts neemt de VS over. Hier en daar eindigt een melding met een discreet alarm. “Check number” achter een fax naar Groot-Brittannië, “Partially delivered” achter eentje naar Syrië, waarvan alleen het eerste blad is toegekomen. Het systeem blijft pogingen doen om de resterende bladzijden door te sturen (wat na enkele keren ook lukte), maar desnoods grijpt de operator naar de telefoon. De afzender krijgt als hij dat wil confirmatieboodschappen, desgewenst op een andere plaats dan vanwaar de boodschap was vertrokken.

“Diensten als de onze zijn vooral nuttig naar landen waar de telefoonverbindingen minder betrouwbaar zijn dan hier. Faxen naar sommige landen kan een nachtmerrie zijn : geen verbinding, lijn verbroken, incompatibele faxtoestellen. Dat betekent dat iemand bij de klant met die faxen moet bezig zijn. Die job nemen wij over. Wij garanderen ook altijd de hoogst mogelijke snelheid,” zegt Ril Torfs. Faxen die 19,2 kbps aankunnen, hoeven niet tot 9,6 (of minder) te dalen terwijl de teller van de internationale verbinding loopt. De IDX-gebruiker correspondeert tegen de maximumsnelheid van zijn eigen fax met het lokale inbelpunt. Het trage gedeelte wordt aan de ontvangstzijde teruggebracht tot het stuk tussen de poort van IDX en de nationale lijn naar de bestemmeling. Daardoor heeft de klant een dubbel voordeel, argumenteert Ril Torfs : het verzenden neemt minder tijd en de verbinding is per tijdseenheid ook nog eens goedkoper. Het probleem van de incompatibiliteit van faxtoestellen, wat volgens Rudy Mattheus vooral in Oost-Europa pleegt voor te komen, wordt opgelost door een protocolconvertie in het netwerk.

Een andere toegevoegde waarde van IDX is de gedetailleerde factuur, waarop behalve bestemmeling, tijdstip, aantal bladzijden, duur en prijs ook de gerealiseerde besparing wordt voorgerekend. Facturatie kan per faxnummer gebeuren, maar bijvoorbeeld ook interessant van advocatenkantoren per cliënt van de afzender.

Voor zijn commercialisatie

gaat IDX in zee met WorldCom (voor bepaalde groepen gebruikers in het Brusselse) en met doorverkopers (in een agentensysteem dat vergelijkbaar is met dat van Proximus en Mobistar). “Telecom-operators specialiseren zich meestal in stemverkeer en willen best met ons samenwerken,” zegt Rudy Mattheus. “Een netwerk voor voice is niet noodzakelijk optimaal voor fax. Het gebruikt bijvoorbeeld andere compressietechnieken. Sommige bedrijven die callbackdiensten leveren, kunnen soms helemaal geen fax aan.”

CyberFAX is de speerpunt van IDX’ expansie, maar niet de enige aanbieding. Andere diensten zijn faxbroadcasting (faxen naar een rondzendlijst), gesynchroniseerde levering (faxen die gewaarborgd overal op hetzelfde moment toekomen), CyberMail (van e-mail naar fax) of fax-op-aanvraag (ook wel “hot fax” genoemd, het telefonisch opvragen van documenten via fax door het intikken van een code). Deze zullen geleidelijk in België worden geïntroduceerd, te beginnen met broadcasting vanaf oktober.

Op termijn is het duidelijk dat IDX zich niet door e-mail de kaas van het brood zal laten eten, maar net als collega Graphnet een heel gamma van geïntegreerde computertelefoniediensten zal ontwikkelen.

BRUNO LEIJNSE

IDX is op http://www.idxii.net

RIL TORFS EN RUDY MATTHEUS (IDX BELGIUM) Niet alleen e-mail is een dynamisch medium. Ook de fax past zich aan.

Partner Content